امتیاز مثبت
۰
 
کارگاه پژوهشی در دانشکده علوم قرآنی آمل برگزار شد
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از آمل ، کارگاه پژوهشی با موضوع آموزش شیوه پروپزال نویسی روشمند با محوریت پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده علوم قرآنی آمل برگزار شد.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۳۵
کد مطلب: 6246
 
 
در این کارگاه آموزشی دکتر سید عبدالله اصفهانی معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم قرآني آمل به تعریف و بیان اهمیت مسائلی همچون طرح تحقیق ، اجزای طرح تحقیق ، مسأله تحقیق، ضرورت و اهداف تحقیق و فایده تحقیق پرداخت.

عضو هیأت علمی دانشکده علوم قرآنی آمل، در تعریف «روش» با بیان اینکه مراحل انجام کار تا رسیدن به هدف، یا خط مشی معقول و منظم برای رسیدن به یک هدف معین می باشد گفت:طرح تحقیق شامل نقشه اولیه تحقیق که پژوهشگر در آن چارچوب نظری پژوهش جهت دفاع از طرح می باشد.

دکتر اصفهانی درخصوص اهمیت طرح تحقیق گفت: پروپوزال نقشه نظام‌مندی است که محقق در مراحل تحقیق بر اساس آن عمل می‌کند. استاد راهنما بر اساس طرح تحقیق به دانشجو مدد علمی می‌رساند. شورای پژوهشی دانشکده بر اساس طرح تحقیق، پژوهش را مورد بررسی و نقادی قرار می‌دهد. هرگونه ابهام یا اهمال در تنظیم طرح تحقیق، منجر به ضعف علمی یا کاهش اثربخشی پژوهش خواهد بود، چنان‌چه دقت و علمیت طرح تحقیق، منجر به کامیابی پژوهش می‌شود. طرح تحقیق عامل انسجام درونی پایان نامه است، به طوری که موجب می‌شود اطلاعات مربوط به تحقیق و فرضیه، در فرایند پژوهش وارد و مطالب غیر مرتبط طرد شود.

معاون آموزشی، پژوهشی دانشکده علوم قرآنی آمل درخصوص استانداردهای طرح تحقیق بیان کرد : کاربرگ طرح تحقیق ویژه هر رشته علمی، باید با گستره معرفتی آن رشته، متناسب باشد. از این رو طرح تحقیق ویژه رشته‌های علوم انسانی و حوزه دین‌پژوهی باید حداقل مشتمل بر عناوینی شامل عنوان فارسی ، انگلیسی (عنوان پایان‌نامه) ، کلیدواژه ، تعریف مسأله یا بیان مسأله ، پیشینه پژوهش ، اهمیت ، ضرورت و فایده مساله ، پرسش اصلی و پرسش‌های فرعی پژوهش ، فرضیه‌های پژوهش ، روش تحقیق ، پیش‌بینی کلی از ساختار پژوهش (فصول، بخش‌ها، گفتارها و در نهایت منبع‌شناسی تحقیق باشد.

Share/Save/Bookmark