امتیاز مثبت
۱
 
در دانشکده علوم قرآنی قم
رساله دکتری با موضوع «بررسی تمثیلی زبان قرآن» دفاع شد
جلسه دفاعیه رساله دکتری با موضوع «بررسی تمثیلی زبان قرآن» در دانشکده علوم قرآنی قم برگزار شد.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۴ دی ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۴۴
کد مطلب: 10441
 
 
به گزارش ایحا از قم، جلسه دفاعیه رساله دکتری دانشجو عماد صادقی با موضوع «بررسی تمثیلی زبان قرآن» با حضور اساتید راهنما آقایان حسین علوی مهر، سید علی میرآفتاب؛ استاد مشاور حسن رضایی هفتادر و اساتید داور آقایان علیرضا قائمی نیا، مهدی باکوئی و علیرضا کاوند در دانشکده علوم قرآنی قم برگزار شد.
چکیده رساله:
زبان تمثیل یکی از شاخه های زبان قرآن است که در برخی از گزاره های قرآن وجود دارد. و مراد از زبان تمثیل این است که حقایق قرآن در قالبی ادبی و هنری بیان گردد. کاربرد این نوع زبان در قرآن همان طور که برخی مفسّران به اشتباه برداشت کرده اند توهّم و خیال بافی نیست بلکه خداوند معارف بلند خود را به صورت محسوس برای مردم در قالب زبان تمثیل بیان می کند.
مسأله این تحقیق به دست آوردن اصول و مبانی زبان تمثیل قرآن و ادله موافقان و مخالفان نظریه زبان تمثیل و محدوده کاربردهای زبان تمثیل است. در این رساله بر اساس روش توصیفی- تحلیلی و بر اساس داده ها و اطلاعات حاصل از مطالعات کتابخانه ای، روشن می گردد که تمام گزاره های قرآن معرفت بخش و واقع نما است.
مبانی زبان تمثیل عبارتند از: عبور از معنای حقیقی و دستیابی به معنای گسترده تر، نیاز به وجود دلیل و قرینه، اشاره‌ آیات قرآن به ماورای الفاظ، استعمال چندمعنایی در آیات قرآن، سازگاری با ضوابط قطعی عقلی و شرعی. و ادله موافقان نظریه زبان تمثیلی قرآن از این قرار است: رایج بودن زبان تمثیل در همه زبان ها و ادیان، ناتوانی عقل از درک ماوراء طبیعت، فهم مفاهیم پیچیده از طریق زبان تمثیل، ضرورت رفع تعارض میان علم و قرآن و برخورداری قرآن از سطوح مختلف بیانی، تأثیرگذاری بیشتر زبان تمثیل.
ادله مخالفان نظریه زبان تمثیلی از این قرار است: فهم پذیر بودن زبان قرآن برای همگان، تأثیرپذیری موافقان نظریه زبان تمثیل از دانشمندان غربی، ویژگی دعوت انبیاء، نقش هدایتی برای عموم مردم. مانعی برای پذیرش نظریه زبان تمثیل برای برخی از آیات قرآن کریم وجود ندارد البته این نظریه نیازمند به دلیل و قرینه هست و نمی توان هر آیه ای را بدون سند و مدرک و قرینه ای حمل بر زبان تمثیل کرد و تا زمانی که هیچ دلیل قابل قبولی نداریم نباید از ظاهر آیه دست کشید.
Share/Save/Bookmark