امتیاز مثبت
۰
 
برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد در دانشكده علوم قرآني آمل
جلسه دفاع از پايان نامه قرآني مقطع كارشناسي ارشد در دانشكده علوم قرآني آمل برگزار شد.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۴۰
کد مطلب: 11314
 
 
به گزارش پایگاه قرآنی دانشگاهی ایحا از آمل، جلسه دفاعیه دانشجو محمدطاهر رحماني، رشته تفسیر و علوم قرآنی مقطع ارشد با عنوان «اعتدال نظری و عملی و ارتباط آن از منظر قرآن» با راهنمایی دکتر سيد عبدالله اصفهاني و داوری دکتر سيد قاسم حسيني با نمره ۱۸ و درجه بسیارخوب در دانشکده علوم قرآنی آمل برگزار شد.
در چکیده این پایان نامه آمده است: اعتدال از مصدر باب افتعال و از ریشه (ع د ل) گرفته شده است که به معنای حد وسط دو چیز و میانه روی است؛ این کلمه در قرآن به کار نرفته است ولی از الفاظی دیگر مثل: قصد(سوره لقمان)، وسط(سوره بقره)، قوام(سوره فرقان)، حنیف(سوره آل عمران) و سواء(سوره قصص) استفاده شده است.
به آنچه که دریافتش متوقف بر نظر و تحقیق است مانند تصور نفس، نظری(امور نظری) گویند و آنچه به مرحله عمل برسد عملی(امور عملی) گویند؛ خداوند متعال در آفرینش این اعتدال را به گونه ای برقرار ساخته است که در قرآن آمده است: «الذی خلق فسوی...کسی که آفرینش او معتدل و موزون است».
در واقع اصلی ترین نشانه اعتدال همین اعتدال در خلقت است، حال اینکه خداوند عقل قوه ای است که به سبب آن می توان خیر و شر را تمییز داد، در واقع به وسیله این قوه ابتدا در امری جست و جو و تحقیق می کند سپس آن را به مرحله عمل می رساند را به انسان عطا فرموده تا بیندیشد. حال سوال اینجاست که خداوند امت اسلامی را معتدل معرفی می کند، این اعتدال در قرآن، میان عمل و نظر چگونه است؟؟ اینکه اعتدال تنها در اندیشه است یا آنکه در مرحله عمل اهمیت پیدا می کند؟
انسان در عین اینکه موجودی کمال گراست، موجودی اجتماعی نیز می باشد؛ اهمیت و ضرورت این پژوهش در این است که، زندگی فردی افراد و زندگی اجتماعی آنان رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند، اگر انسان در زندگی فردی خود اعتدال را رعایت نکند و گرفتار افراط ها و تفریط های بی دلیل و بیمارگونه شود بر زندگی اجتماعی و محیط اطراف خود اثر خواهد گذاشت و برعکس اگر در زندگی اجتماعی دچار افراط شود بر زندگی فردی وی نیز اثر خواهد گذاشت که ممکن است اثرات جبران ناپذیری به بار آید.
محقق در این پژوهش تلاش می کند که با بررسی در آیات الهی و بیان مصادیق قرآنی، مسیر انحراف و لغزش فکری و عملی را دور نماید.
وجه تمایز این پژوهش در بررسی تفکیک ابعاد نظری و عملی به صورت دقیق و بررسی و جمع بندی آن در یک مسیر و بررسی اعتدال در زمینه های اقتصادی، فردی و اجتماعی است.
در این پژوهش ضمن بررسی اعتدال نظری و عملی در قرآن، میزان تأثیرپذیری این اعتدال را در تامین سعادت و شقاوت در دنیا و آخرت بیان نماید.
کلید واژگان: اعتدال، عدل، حنیف، قوام، قصد، وسط
مهمترین سرفصل های این پایان نامه عبارتند از:
1 ـ اعتدال نظری در قرآن چگونه است؟
2 ـ اعتدال عملی در قرآن کریم با محوریت اعتدال در حوزه های فردی، اجتماعی چگونه است؟
3 ـ برای ارتباط اعتدال نظری و عملی چه راه حل هایی در قرآن وجود دارد؟
Share/Save/Bookmark