امتیاز مثبت
۰
 
دیدار سر پرست، کارکنان و تشکل های دانشجویی دانشکده علوم قرآنی بندرعباس با نماینده ولی فقیه دراستان هرمزگان