امتیاز مثبت
۰
 
در دانشکده علوم قرآنی مراغه صورت گرفت:
بازدید معاونین دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم از دانشکده
معاونین دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم از دانشکده علوم قرآنی مراغه بازدید به عمل آوردند.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۱ ساعت ۱۲:۳۵
کد مطلب: 1101
 
 
 
بازدید معاونین دانشگاه از دانشکده علوم قرآنی مراغه
بازدید معاونین دانشگاه از دانشکده علوم قرآنی مراغه
بازدید معاونین دانشگاه از دانشکده علوم قرآنی مراغه
بازدید معاونین دانشگاه از دانشکده علوم قرآنی مراغه
بازدید معاونین دانشگاه از دانشکده علوم قرآنی مراغه
بازدید معاونین دانشگاه از دانشکده علوم قرآنی مراغه
بازدید معاونین دانشگاه از دانشکده علوم قرآنی مراغه
بازدید معاونین دانشگاه از دانشکده علوم قرآنی مراغه
Share/Save/Bookmark