امتیاز مثبت
۰
 
برگزاری نشست تخصصی نقد مقاله علمی پژوهشی در دانشكده علوم قرآني آمل
مقاله علمی پژوهشی «روش تفسیری صوفیانه: بررسی مقایسه ای دیدگاه محمدحسین ذهبی و محمدهادی معرفت» در دانشکده علوم قرآنی آمل نقد شد.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۵۴
کد مطلب: 11427
 
 
به گزارش ایحا از آمل، نشست تخصصی نقد مقاله علمی پژوهشی با موضوع «روش تفسیری صوفیانه: بررسی مقایسه ای دیدگاه محمدحسین ذهبی و محمدهادی معرفت» از سوی انجمن علمی دانشجویی دانشکده علوم قرآنی آمل برگزار شد.

این نشست به صورت وبینار و با حضور دانشجویان، ارائه دکتر جواد فرامرزی عضو هیأت علمی دانشکده علوم قرآنی آمل، مدیریت دکتر سیدقاسم حسینی و با نقادی دکتر سیدمعصوم حسینی برگزار گردید.

شایان ذکر است این مقاله علمی پژوهشی در پژوهش نامه مذاهب اسلامی،سال هفتم، شماره سیزدهم،بهار و تابستان۱۳۹۹ با نگارش دکتر جواد فرامرزی منتشر گردیده است.

وی در این مقاله، روش تفسیری صوفیانه را از دو دیدگاه محمدحسین ذهبی و محمدهادی معرفت مورد بررسی قرار داده است.
 
Share/Save/Bookmark