امتیاز مثبت
۰
 
برگزاری محفل انس با قرآن توسط دانشجویان دانشکده علوم قرآنی سبزوار در خانه سالمندان مادر این شهرستان
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از سبزوار ، محفل انس با قرآن کریم به مناسبت دهه پایانی ماه صفر در مرکز جامع خانه سالمندان مادر شهرستان سبزوار برگزار گردید.
تاریخ انتشار : شنبه ۶ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۱۸
کد مطلب: 6170
 
برگزاری محفل انس با قرآن توسط دانشجویان دانشکده علوم قرآنی سبزوار در خانه سالمندان مادر این شهرستان
 
هدف ار برگزاری این محفل نورانی ، تقویت معنویت در سالمندان و جلوه دادن حال و هوای دهه پایانی ماه صفر و نشان دادن ظرفیت قرآنی و فرهنگی دانشجویان دانشکده علوم قرآنی سبزوار بود.
 
برگزاری محفل انس با قرآن توسط دانشجویان دانشکده علوم قرآنی سبزوار در خانه سالمندان مادر این شهرستان
برگزاری محفل انس با قرآن توسط دانشجویان دانشکده علوم قرآنی سبزوار در خانه سالمندان مادر این شهرستان
برگزاری محفل انس با قرآن توسط دانشجویان دانشکده علوم قرآنی سبزوار در خانه سالمندان مادر این شهرستان
برگزاری محفل انس با قرآن توسط دانشجویان دانشکده علوم قرآنی سبزوار در خانه سالمندان مادر این شهرستان
برگزاری محفل انس با قرآن توسط دانشجویان دانشکده علوم قرآنی سبزوار در خانه سالمندان مادر این شهرستان
برگزاری محفل انس با قرآن توسط دانشجویان دانشکده علوم قرآنی سبزوار در خانه سالمندان مادر این شهرستان
Share/Save/Bookmark