امتیاز مثبت
۰
 
دیدار رئیس دانشکده علوم قرآنی سبزوار با واقفین و خیرین قرآنی این شهرستان
تاریخ انتشار : شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۳۹
کد مطلب: 6260
 
دیدار رئیس دانشکده علوم قرآنی سبزوار با واقفین و خیرین قرآنی این شهرستان
 
 
دیدار رئیس دانشکده علوم قرآنی سبزوار با واقفین و خیرین قرآنی این شهرستان
دیدار رئیس دانشکده علوم قرآنی سبزوار با واقفین و خیرین قرآنی این شهرستان
دیدار رئیس دانشکده علوم قرآنی سبزوار با واقفین و خیرین قرآنی این شهرستان
دیدار رئیس دانشکده علوم قرآنی سبزوار با واقفین و خیرین قرآنی این شهرستان
دیدار رئیس دانشکده علوم قرآنی سبزوار با واقفین و خیرین قرآنی این شهرستان
Share/Save/Bookmark