امتیاز مثبت
۱
 
بازدید داشجویان دانشکده علوم قرآنی مراغه از گنجینه شهدای شهرستان و غبارروبی مزار شهدا
داشجویان دانشکده علوم قرآنی مراغه از گنجینه شهدای شهرستان بازدید و مزار شهدا را غبارروبی کردند.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۰۳
کد مطلب: 10122
 
 
زیارت و غبارروبی مزار شهدا و دیدار از گنجینه شهدای شهرستان مراغه
به گزارش ایحا، دانشجویان دانشکده علوم قرآنی مراغه به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج مزار شهدا را غبارروبی و از گنجینه شهدای شهرستان مراغه مشتمل بر وصایا، دست نوشته ها، تصاویر و آثار مختلف شهدا بازدید کردند.
زیارت مزار مطهر شهدا و یادمان شهدای گمنام مراغه، از دیگر برنامه های این دانشجویان بود.
 
زیارت و غبارروبی مزار شهدا و دیدار از گنجینه شهدای شهرستان مراغه
زیارت و غبارروبی مزار شهدا و دیدار از گنجینه شهدای شهرستان مراغه
زیارت و غبارروبی مزار شهدا و دیدار از گنجینه شهدای شهرستان مراغه
زیارت و غبارروبی مزار شهدا و دیدار از گنجینه شهدای شهرستان مراغه
زیارت و غبارروبی مزار شهدا و دیدار از گنجینه شهدای شهرستان مراغه
زیارت و غبارروبی مزار شهدا و دیدار از گنجینه شهدای شهرستان مراغه
زیارت و غبارروبی مزار شهدا و دیدار از گنجینه شهدای شهرستان مراغه
زیارت و غبارروبی مزار شهدا و دیدار از گنجینه شهدای شهرستان مراغه
زیارت و غبارروبی مزار شهدا و دیدار از گنجینه شهدای شهرستان مراغه
زیارت و غبارروبی مزار شهدا و دیدار از گنجینه شهدای شهرستان مراغه
Share/Save/Bookmark