امتیاز مثبت
۱
 
بازدید دانشجویان دانشکده تفسیر و معارف قرآن از محل ساخت ضریح امامین عسکریین علیهما السلام در قم
تاریخ انتشار : شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۴۵
کد مطلب: 3319
 
 
 
بازدید دانشجویان و کارکنان دانشکده تفسیر و معارف قرآن از کارگاه ساخت ضریح امامین عسکریین علهما السلام
بازدید دانشجویان و کارکنان دانشکده تفسیر و معارف قرآن از کارگاه ساخت ضریح امامین عسکریین علهما السلام
بازدید دانشجویان و کارکنان دانشکده تفسیر و معارف قرآن از کارگاه ساخت ضریح امامین عسکریین علهما السلام
بازدید دانشجویان و کارکنان دانشکده تفسیر و معارف قرآن از کارگاه ساخت ضریح امامین عسکریین علهما السلام
بازدید دانشجویان و کارکنان دانشکده تفسیر و معارف قرآن از کارگاه ساخت ضریح امامین عسکریین علهما السلام
بازدید دانشجویان و کارکنان دانشکده تفسیر و معارف قرآن از کارگاه ساخت ضریح امامین عسکریین علهما السلام
بازدید دانشجویان و کارکنان دانشکده تفسیر و معارف قرآن از کارگاه ساخت ضریح امامین عسکریین علهما السلام
بازدید دانشجویان و کارکنان دانشکده تفسیر و معارف قرآن از کارگاه ساخت ضریح امامین عسکریین علهما السلام
بازدید دانشجویان و کارکنان دانشکده تفسیر و معارف قرآن از کارگاه ساخت ضریح امامین عسکریین علهما السلام
بازدید دانشجویان و کارکنان دانشکده تفسیر و معارف قرآن از کارگاه ساخت ضریح امامین عسکریین علهما السلام
بازدید دانشجویان و کارکنان دانشکده تفسیر و معارف قرآن از کارگاه ساخت ضریح امامین عسکریین علهما السلام
بازدید دانشجویان و کارکنان دانشکده تفسیر و معارف قرآن از کارگاه ساخت ضریح امامین عسکریین علهما السلام
Share/Save/Bookmark