امتیاز مثبت
۰
 
ضیافت افطار اساتید ،کارکنان و خانواده محترمشان در روز میلاد امام حسن مجتبی ع و نیمه ماه مبارک رمضان در دانشکده علوم قرآنی میبد
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۳ تير ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۰۲
کد مطلب: 3120
 
 
 
ضیافت افطار اساتید ،کارکنان و خانواده محترمشان در روز میلاد امام حسن مجتبی ع و نیمه ماه مبارک رمضان در دانشکده علوم قرآنی میبد
ضیافت افطار اساتید ،کارکنان و خانواده محترمشان در روز میلاد امام حسن مجتبی ع و نیمه ماه مبارک رمضان در دانشکده علوم قرآنی میبد
ضیافت افطار اساتید ،کارکنان و خانواده محترمشان در روز میلاد امام حسن مجتبی ع و نیمه ماه مبارک رمضان در دانشکده علوم قرآنی میبد
ضیافت افطار اساتید ،کارکنان و خانواده محترمشان در روز میلاد امام حسن مجتبی ع و نیمه ماه مبارک رمضان در دانشکده علوم قرآنی میبد
ضیافت افطار اساتید ،کارکنان و خانواده محترمشان در روز میلاد امام حسن مجتبی ع و نیمه ماه مبارک رمضان در دانشکده علوم قرآنی میبد
ضیافت افطار اساتید ،کارکنان و خانواده محترمشان در روز میلاد امام حسن مجتبی ع و نیمه ماه مبارک رمضان در دانشکده علوم قرآنی میبد
ضیافت افطار اساتید ،کارکنان و خانواده محترمشان در روز میلاد امام حسن مجتبی ع و نیمه ماه مبارک رمضان در دانشکده علوم قرآنی میبد
ضیافت افطار اساتید ،کارکنان و خانواده محترمشان در روز میلاد امام حسن مجتبی ع و نیمه ماه مبارک رمضان در دانشکده علوم قرآنی میبد
ضیافت افطار اساتید ،کارکنان و خانواده محترمشان در روز میلاد امام حسن مجتبی ع و نیمه ماه مبارک رمضان در دانشکده علوم قرآنی میبد
Share/Save/Bookmark