امتیاز مثبت
۰
 
بازديد معاون فرهنگي دانشگاه علوم و معارف قرآن کريم از دانشکده علوم تربیت مدرس مشهد
تاریخ انتشار : يکشنبه ۳ دی ۱۳۹۱ ساعت ۱۰:۴۹
کد مطلب: 925
 
بازديد معاون  فرهنگي دانشگاه علوم و معارف قرآن کريم از دانشکده علوم تربیت مدرس مشهد
 
 
اتاق جلسات دانشکده تربيت مدرس قرآن مشهد
اتاق اداري و مالي دانشکده تربيت مدرس قرآن مشهد
اتاق اعضاء هيأت علمي دانشکده تربيت مدرس قرآن مشهد
کتابخانه دانشکده تربيت مدرس قرآن مشهد
کتابخانه دانشکده تربيت مدرس قرآن مشهد
دانشکده تربيت مدرس قرآن مشهد
لابراتوار دانشکده تربيت مدرس قرآن مشهد
سايت خواهران دانشکده تربيت مدرس قرآن مشهد
امور دانشجويي دانشکده تربيت مدرس قرآن مشهد
آموزش دانشکده تربيت مدرس قرآن مشهد
نمازخانه دانشکده تربيت مدرس قرآن مشهد
دانشکده تربيت مدرس قرآن مشهد
اتاق سرور دانشکده تربيت مدرس قرآن مشهد
دانشکده تربيت مدرس قرآن مشهد
آشپزخانه دانشکده تربيت مدرس قرآن مشهد
خوابگاه خواهران دانشکده تربيت مدرس قرآن مشهد
نشست با دانشجويان دانشکده تربيت مدرس قرآن مشهد
Share/Save/Bookmark