برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشکده علوم قرآنی زاهدان
پایان نامه دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده علوم قرآنی زاهدان دفاع ...
جلسه آمادگی برای برگزاری هرچه باشکوه تر مراسم دهه فجر در دانشکده علوم قرآنی زاهدان
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از زاهدان ، نشست هماهنگی برنامه ...
آموزش سامانه های اینترنتی دانشگاه در دانشکده علوم قرآنی زاهدان
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از زاهدان ، جلسه آموزش سامانه های ...