جلسه آمادگی برای برگزاری هرچه باشکوه تر مراسم دهه فجر در دانشکده علوم قرآنی زاهدان
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از زاهدان ، نشست هماهنگی برنامه ...
آموزش سامانه های اینترنتی دانشگاه در دانشکده علوم قرآنی زاهدان
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از زاهدان ، جلسه آموزش سامانه های ...