پایگاه قرآنی دانشگاهی ایحا 23 شهريور 1399 ساعت 13:42 http://ihaa.ir/vdcaw6n6.49n6a15kk4.html -------------------------------------------------- با هماری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم؛ عنوان : نخستین همایش بین‌المللی تمدن اسلامی «قرآن بنیان» ‌برگزار می‌شود -------------------------------------------------- نخستین همایش علمی پژوهشی بین‌المللی تمدن اسلامی قرآن بنیان به همت گروه علوم قرآن مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها و با همکاری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم برگزار می‌شود. متن : به گزارش ایحا، نخستین همایش علمی پژوهشی بین المللی تمدن اسلامی قرآن بنیان به همت گروه علوم قرآن مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه ها ۸ آبان ماه سال جاری برگزار می شود. مبانی قرآنی تمدن اسلامی، مبانی حدیثی تمدن اسلامی، نقش نخبگان در بسترسازی تمدن نوین قرآن بنیان، فرصت ها و چالش های پیش روی تمدن قرآن بنیان و اربعین زمینه ساز تمدن قرآن بنیان از محورهای فرعی همایش است. آخرین مهلت ارسال چکیده تفصیلی مقالات ۲۸ شهریورماه سال جاری است و مقالات برتر در نشریات معتبر چاپ خواهد شد. در برگزاری این همایش، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، جامعه المصطفی العالمیه، دانشگاه قرآن و حدیث، دانشگاه امیرالمؤمنین و چندین نهاد علمی دیگر نیز همکاری دارند.