پایگاه قرآنی دانشگاهی ایحا 19 اسفند 1397 ساعت 8:49 http://ihaa.ir/vdcc.xq4a2bqmela82.html -------------------------------------------------- عنوان : برگزاری جلسه شورای آموزشی در دانشکده علوم قرآنی اصفهان -------------------------------------------------- صد و دومین جلسه شورای آموزش دانشکده علوم قرآنی اصفهان با حضور رئیس، معاون آموزشی و اعضای هیئت علمی در دانشکده علوم قرآنی اصفهان برگزار گردید. متن : به گزارش پایگاه قرآنی_دانشگاهی ایحاء از اصفهان، در ابتدای این جلسه، پس از بررسی و تبادل نظر اعضا، طرح تفضیلی فرامرز میرشکار مبارکه با عنوان بررسی شاخصه های اسلام ناب محمدی مدنظر امام خمینی(ره) در تفسیر المیزان مورد تصویب قرار گرفت. همچنین طرح اجمالی زهرا دهقانی لاتونی با عنوان مبانی قرآنی بیانیه مقام معظم رهبری گام دوم انقلاب نیز تصویب شد. واگذاری دروس تخصصی علوم قرآنی مقطع کارشناسی ارشد به اعضای هیئت علمی در ترم های آینده و همچنین گردآوری جزوه روش تحقیق برای بهتر شدن نگارش پایان نامه ها از مهم ترین پیشنهادات اعضای حاضر در جلسه بود. شایان ذکر است قسمتی از بیانیه گام دوم انقلاب توسط رئیس دانشکده علوم قرآنی اصفهان در این جلسه تبیین شد.