پایگاه قرآنی دانشگاهی ایحا 3 تير 1391 ساعت 12:05 http://ihaa.ir/vglebn8wijh8n.rzjj.9b2.html -------------------------------------------------- عنوان : اختتامیه ششمین همایش پژوهشهای قرآنی- 2 -------------------------------------------------- متن :