برگزاری کارگاه «آشنایی با آیین نامه های پایان نامه کارشناسی ارشد» در دانشکده علوم قرآنی اصفهان

25 آذر 1399 ساعت 21:51

کارگاه «آشنایی با آیین نامه های پایان نامه کارشناسی ارشد» به صورت برخط در دانشکده علوم قرآنی اصفهان برگزار شد.


به گزارش پایگاه قرآنی دانشگاهی ایحا از اصفهان، همزمان با هفته پژوهش کارگاه «آشنایی با آیین نامه های پایان نامه کارشناسی ارشد» توسط خانم لیلا قصابی، کارشناس پژوهش دانشکده مورخ ۲۳ آذرماه از ساعت ۸:۳۰ به صورت برخط در سامانه الکترونیکی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم برگزار شد.
در این کارگاه ضمن ارائه آیین نامه اجرایی و آیین نامه نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشگاه، نحوه اجرا، انتخاب موضوع، عملکرد پژوهشی دانشجویان، جلسه دفاع، ضروریات پس از دفاع، تسویه و آشنایی با فرم های مربوطه نیز بیان شده شد.
در ادامه نیز به دستورالعمل نگارش و تدوین پایان نامه همچون صفحات، چینش مطالب، ارجاع دهی، بهره گیری از آیات و روایات و ... پرداخته شد.
جلسه با پرسش و پاسخ دانشجویان به پایان رسید.


کد مطلب: 11510

آدرس مطلب: http://ihaa.ir/vdchvmnz.23nzzdftt2.html

ایحا
  http://ihaa.ir