چاپ مقاله علمی پژوهشی عضو هیئت علمی دانشکده علوم قرآنی اصفهان در دوفصلنامه پژوهش دینی

29 مهر 1399 ساعت 22:49

مقاله علمی پژوهشی عضو هیئت علمی دانشکده علوم قرآنی اصفهان در دوفصلنامه پژوهش دینی چاپ شد.


به گزارش پایگاه قرآنی دانشگاهی ایحا از اصفهان، مقاله علمی پژوهشی با عنوان «جستاری تاریخی، تطبیقی درباره واژه نذر و مشتقات آن در زبان های عبری_سریانی و عربی با تکیه بر قرآن و عهدین» در شماره چهلم دوفصلنامه پژوهش دینی سال 99 توسط دو تن از اعضای هیئت علمی آقایان دکتر محمدعلی همتی از دانشکده مطالعات تطبیقی قرآن شیراز و دکتر رضا سعادت نیا از دانشکده علوم قرآنی اصفهان چاپ شد.
بخشی از چکیده این مقاله به شرح ذیل می باشد:
موضوع پژوهش حاضر بررسی سیر تطور و تحول ساختاری و معنایی واژه نذر و مشتقات آن در زبان‌های عبری، عربی و سریانی با تمرکز بر گزارش قرآن و عهدین با روش تاریخی، تطبیقی ـ تحلیلی می‌باشد. مشتقات ریشه­ «نَذْر» در قرآن کریم در دو معنای نذر­کردن و ترساندن آمده ­است. اما در زبان عبری و عهد عتیق و همچنین در زبان سریانی و عهد جدید فقط در معنای نذرکردن آمده، خبری از معنای ترساندن در این دو زبان و عهدین وجود ندارد. بررسی­ ها نشان می­ دهد که هر چه به عصر اسلام نزدیک می­ شویم معنای دومی برای این ریشه شکل می‌گیرد و آن ترساندن است.
جهت دسترسی به اصل مقاله فوق الذکر یه لینک زیر مراجعه بفرمایید.
http://pdmag.info/article-۱-۱۱۴۱-fa.html


کد مطلب: 11340

آدرس مطلب: http://ihaa.ir/vdciupaz.t1az52bcct.html

ایحا
  http://ihaa.ir