برگزاری نشست علمی «مقدمه ای بر پایان نامه نویسی در دانشکده علوم قرآنی اصفهان

25 آذر 1399 ساعت 22:04

نشست علمی «مقدمه ای بر پایان نامه نویسی همراه با معرفی کتاب "از متن خوانی تا متن پژوهی" در دانشکده علوم قرآنی اصفهان برگزار شد.


به گزارش پایگاه قرآنی دانشگاهی ایحا از اصفهان، همزمان با هفته پژوهش نشست علمی «مقدمه ای بر پایان نامه نویسی» همراه با معرفی کتاب "از متن خوانی تا متن پژوهی" با ارائه دکتر محمد محقق(عضو هیأت علمی دانشکده علوم قرآنی اصفهان) در روز یک شنبه مورخ ۲۳ آذرماه ساعت ده صبح بصورت برخط در سامانه الکترونیکی دانشگاه  برگزار شد.
این جلسه که با تلاوت آیاتی چند از قرآن کریم آغاز شد دکتر محقق به معرفی و بیان فصول کتاب از «متن خوانی تا متن پژوهی» نوشته دکتر احد قراملکی با همکاری سعیده فخار نوغانی پرداخت.
وی با اشاره به بیان هفت فصل کتاب به توضیح فصل سوم با عنوان «انواع مواجهه با متن» اشاره کرد و به شرح چهار نوع مواجهه با متن شامل شناختی، احساسی، وجودی و کنش پرداخت و زیرشاخه های مواجهه شناختی و کنشی را بیان کرد.
متن خوانی، تلخیص متن، نقد متن، ترجمه متن، متن پژوهی، تصحیح متن و مواجهه کتاب شناختی با متن از انواع مواجهه شناختی و تقدیس متن، استنساخ متن، مواجهه اقتصادی با متن، متن بافی، جرح متن و متن دزدی از انواع مواجهه کنشی با متن است که به صورت مختصر بیان شد.
در ادامه تعریف متن، متن‌خوانی و متن پژوهی ارائه شد.
وی با بیان اینکه متن حاصل به فعلیت رسیدن گفت و گوی علمی نویسنده با میراث معرفتی دارای توان گفتگو با پسینیان است به عبارت دیگر متن حاصل گفتگوگری نویسنده با اسلاف و خود گفتگوکننده با اخلاف است، گفت: متن، خواننده را به گفت و گو می خواند، گفت و گو با متن را متن پژوهی می نامیم. متن پژوهی مشارکت فعال با گفت و گوی علمی است که متن آن را درانداخته است.
در پایان استاد دانشجویان را به متن پژوهی تشویق کرد و تعدادی عنوان پیشنهادی جهت پایان نامه نویسی به دانشجویان ارائه داد و اشاره کرد که رسیدن به موضوع پایان نامه گام اول است که حاصل متن پژوهی است.
لازم به ذکر است در پایان به شبهات و سوالات دانشجویان نیز پاسخ داده شد.


کد مطلب: 11511

آدرس مطلب: http://ihaa.ir/vdcizwaz.t1azz2bcct.html

ایحا
  http://ihaa.ir