امتیاز مثبت
۰
 
دفاع از پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد در دانشكده علوم قرآني آمل
جلسه دفاع از پايان نامه قرآني در مقطع كارشناسي ارشد در دانشكده علوم قرآني آمل برگزار گرديد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۶
کد مطلب: 11757
 
 
به گزارش ایحاء از آمل، جلسه دفاع از پایان نامه قرآنی با موضوع « راهکارهای فرهنگ سازی حقوق تربیتی کودک در جامعه اسلامی از منظر آموزه های دینی » با نگارش فاطمه نوروزي كياسرا دانشجوی رشته علوم قرآن مجید در مقطع کارشناسی ارشد با راهنمایی دکتر محمود ابوترابي و داوری دکتر سيد عبدالله اصفهاني در دانشکده علوم قرآنی آمل به صورت مجازي برگزار گردید.

این پایان نامه در نهایت با کسب نمره ۱۹.۲۵ و درجه عالي پذیرفته شد.

 در چکیده اين پايان نامه آمده است:
حقوق تربیتی کودک، از مجموعه وظایفی است که خداوند متعال به صورت یک فرآیند تدریجی در تمام ادوار زندگی کودک برای تامین سعادت فردی، اجتماعی، دنیوی و اخروی وی، به عنوان یکی از مهم ترین آموزه های دینی (قرآن ¬¬¬¬-کریم، سیره معصومین، بینش اندیشمندان اسلامی)، معرفی می نماید که از عوامل موثر در شکوفایی و افول جامعه اسلامی به شمار می آید. چرا¬که فرهنگ جامعه و شخصیت انسان در بزرگسالی، مرهون رشد و چگونگی تکوین شاکله ی او در کودکی است. حال سوال این است که آموزه های دینی برای فرهنگ سازی حقوق تربیتی کودک در جامعه اسلامی چه راهکارهایی ارائه می دهند؟ این پژوهش از جهت نگرش مسئله محور و راهبردی و از نظر روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و جمع آوری، کتابخانه¬ای است.این پژوهش با توجه به عوامل درون خانوادگی و عوامل دخیل برون خانوادگی به این نتایج رسیده است که برخی از راهکارهای درون خانواده: ۱. روش تربیت تلقینی: القای روحیات والدین به کودک؛ ۲. روش تربیت تدریجی مانند شیوه تبلیغی پیامبر(ص)؛ و در بیرون خانواده:۱. روش مشارکت و مشاورت فعالانه گروهی؛ ۲. روش تصویر سازی الگوئی؛ که موجب تجلی دین در افکار، رفتار، ارزش ها، پرورش نسل پاک، مسئولین صالح و...، و جلوگیری از آسیب هایی چون کودک آزاری، ترس، انحرافات اخلاقی، طلاق و... در جامعه اسلامی می شود. در واقع، آموزه های دین مبین اسلام، به حقوق تربیتی کودک اعم از فردی و اجتماعی،مادی و معنوی توجّه دارد و بهترین پاسخ صحیح و دقیق عملی را می دهد، لذا با باورسازی ، نهادسازی و ارائه راهکارهای صحیح می توان آموزه ها را به توارث به کودکان و ازآنان به نسل بعدی و در نهایت به جامعه اسلامی و آرمانهای مهدوی انتقال داده و نقش پررنگی را در فرهنگ سازی ایفا نماید.

 مهمترین سرفصل های این پایان نامه عبارتند از:

۱. راهکارهای فرهنگ سازی حقوق تربیتی کودک در درون خانواده از منظر آموزه های دینی کدامند؟
۲. راهکارهای فرهنگ سازی حقوق تربیتی کودک در بیرون خانواده از منظر آموزه های دینی کدامند؟
Share/Save/Bookmark