امتیاز مثبت
۰
 
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه قرآنی در دانشکده علوم قرآنی اصفهان
جلسه دفاع از پایان نامه قرآنی «تبیین جایگاه کشاورزی و دامداری در نظام اقتصادی اسلام» در دانشکده علوم قرآنی اصفهان برگزار شد.
تاریخ انتشار : شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۵
کد مطلب: 10000