امتیاز مثبت
۰
 
در دانشكده علوم قرآني مشهد صورت گرفت:
دفاع از پايان نامه قرآني در مشهد
جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد در دانشکده علوم قرآنی مشهد برگزار شد.
تاریخ انتشار : شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۰۳
کد مطلب: 8606
 
 
به گزارش پایگاه قرآنی-دانشگاهی ایحاء، جلسه دفاع از پایان‌نامه «نظریه شناختی-اجتماعی یادگیری آلبرت بندورا در سنجه آیات و روایات» با نگارش زهرا آرام، دانشجوی رشته تفسير قرآن کریم در مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده علوم قرآنی مشهد برگزار شد.

این پایان‌نامه با راهنمایی دكتر محمدعلي طاهري‌نژاد و داوری دکتر بي‌بي‌حكيمه حسيني دولت‌آباد دفاع گردید و در نهایت با نمره ۱۸ و درجه خيلي خوب در دانشکده علوم قرآنی مشهد پذیرفته شد.

در چکیده این پایان‌نامه آمده است:
یادگیری از جمله موضوعاتی است که در رشد اخلاقی و ارتقای عملکرد انسان مؤثر است. دراین زمينه، سال‌هاسـت نظريه‌هاي رفتار‌گرایی و شناخت‌شناسي اجتماعي، از جمله نظریه یادگیری بندورا در مركـز توجه روان‌شناسان و متخصصان علوم تربيتي قرار گرفته است. در این پژوهش به روش کتابخانه‌ای و با هدف نشان دادن عدم کارایی رویکرد بندورا در یادگیری اجتماعی و قضاوت اخلاقی در جامعه اسلامی، به بررسی تحلیلی آرای بندورا در حیطه نظری و تعیین میزان انطباق آنها در سنجه آیات و روایات پرداخته شده است، به طوری که در بررسی‌های انجام‌شده، مشخص شد در مبانی انسان‌شناختی در بیشتر موارد آرای بندورا، با نظر اسلام تفاوت ماهوی دارد و درباره مبانی و عملکرد اخلاقی نیز بندورا قائل به تک‌بعدی بودن علل رفتار اخلاقی و بیشتر به سازوکارهای ترک رفتار اخلاقی تمرکز دارد تا فضیلت‌ها و رذایل اخلاقی و در محور اهداف نیز اهداف او رویکرد فضیلت‌گرایی مبتنی بر ایمان به خدا نیست، بلکه رویکردی معطوف به موقعیت و ناظر به مهارت‌های الگوگیری و خودتنظیمی است. درمجموع آرای او، می‌توان نتیجه گرفت رويكردهاي مذكور، صرفاً قضاوت اخلاقي و يادگيري قوانين و مناسـبات اجتماعي زندگي در كشورهاي غربي را مبناي نظرية خود قـرار داده اسـت و بـه بنيان‌هـاي انگيزشي در یادگیری، كه ريشه در طبيعت آدمي دارند، توجهي نداشته‌‌ است؛ درحالی‌که اسلام جايگاه ارزشمندي را براي يادگيري به عنوان يک فرايند مادام‌العمر در ارتباط با تقويت تعهد زندگي فرد به خداوند می‌داند. از آنجا که محور بحث پایان‌نامه بررسی تطبیقی است، فصل‌های دوم، سوم و چهارم با محوریت آیات و روایات مورد توجه قرار گرفته است تا بتوان در حدّ مقدور مزایا و نواقص دیدگاه بندورا را تحلیل نمود و برجستگی آموزه‌های دینی نظیر: فضیلت فعل اخلاقى در رسیدن به کمال انسانى و افعال ارادی انسان را به پژوهندگان حقیقی معرفی کرد.
Share/Save/Bookmark