امتیاز مثبت
۰
 
دفاع از پایان‌نامه قرآنی در ملایر
جلسه دفاع از پایان نامه «ساختارشنـاسی سور مسـبحات و سـور میـانی با تأکـید بر انسجام مضمونی» د ر دانشکده علوم قرآنی ملایر برگزار شد.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۸
کد مطلب: 8787
 
 
به گزارش پایگاه قرآنی_دانشگاهی ایحاء از ملایر، جلسه دفاع از پایان نامه «ساختارشنـاسی سور مسـبحات و سـور میـانی با تأکـید برانسجام مضمونی» با نگارش آسیه بیات دانشجوی رشته علوم قرآنی در مقطع کارشناسی ارشد، با راهنمایی استاد محمدرضا محمدی پیام و داوری دکتر رضا مهدیان‌فر در دانشکده علوم قرآنی ملایر برگزار شد.

این پایان نامه قرآنی در نهایت با نمره 18/5 و درجه بسیار خوب در دانشکده علوم قرآنی ملایر پذیرفته شد.

چکیده پایان نامه به شرح ذیل است:
نظریه ساختارگرایی به عنوان رویکردی تحلیلی در زبان‌شناسی است که در آن هر عنصر درون مجموعه وابسته به آن بررسی می‌شود تا معنای آن از خلال بافت و سیاق سخن استخراج شود. این نظریه در تفسیر قرآن، نگرشی نوین اما ریشه‌دار است که با پدید آمدن نظریه وحدت موضوعی سوره‌ها و در پرتو بحث از تناسب و ارتباط بین آیات قرآن شکل گرفته است و موجب درک جلوه‌ای جدید از اعجاز قرآن کریم و مقابله با شبهه‌پراکندگی و گسیختگی آیات شده و در حقیقت همان نگرش کلی و منسجم به قرآن است و می‌توان آن را در سوره یا سوره‌هایی از قرآن کریم به شکل تطبیقی و به عنوان مصداق مؤید دنبال نمود که در پژوهش حاضر گروه سور مسبحات (سوره اسراء، حدید، حشر، صف، جمعه، تغابن، اعلی) و سور میانی (مجادله، ممتحنه و منافقون) انتخاب شده که تأکید فراوان روایات به فضیلت تلاوت مسبحات، موجب این گزینش بوده است و در آن ساختارشناسی براساس نظریه انسجام مضمونی دنبال شده و در ضمن آن، ابتدا به بیان سیر تطوّر در موضوع انسجام مضمونی و رویکردهای آن و نظریات مرتبطی چون تناسب، وحدت موضوعی و معناشناسی، پرداخته شده تا چهارچوب دقیق ساختارشناسی و روش تطبیق آن مشخص گردد. سپس نشان داده شده سور مسبحات و سور میانی براساس دسته‌بندی سیاق، هر کدام دارای ساختاری مستقل و در عین حال مرتبط با مجموعه مسبحات هستند و میان سور مسبحات و سور میانی، تناسب مضمونی با رویکرد معناشناسی ساختگرای تسبیح وجود دارد به شکلی که هر یک کامل‌کننده بخشی از پازل مفهومی تسبیح هستند که برای نخستین بار است که در بیان تناسب مضمونی، چنین روشی دنبال شده؛ که البته به معنای نفی وجود سایر تناسب‌ها نیست. در نهایت با نگاه ساختاری در این پژوهش، روشن می‌گردد که در هریک از سور مسبحات دستوراتی داده شده، که ممکن است موجب توهماتی چون نیازمندی خدا شود که با تسبیحی هماهنگ با ساختار هر سوره، آن توهمات دفع شده است و مخاطب را به همراهی هدفمند و اختیاری با جهان هستی دعوت نموده که بزرگ‌ترین مصداق همراهی، دفاع و حمایت از دین است که در هر یک از سور مسبحات، مصداق همراهی با موضوع و هدف سوره هماهنگ است و در سه سوره میانی به دو گروه مهمی که به جرگه تسبیح و همراهی با دین الاهی- مقابله‌کنندگان آشکار و پنهان با دین الاهی- نمی‌پیوندند، اشاره شده است.
Share/Save/Bookmark