امتیاز مثبت
۳
 
پذیرش مقاله عضو هیأت علمی دانشکده علوم قرآنی مراغه در کنفرانس بین المللی ظرفیت های راهبردی آموزه های اسلام
مقاله دکتر محمد سبحانی در کنفرانس بین المللی ظرفیت های راهبردی آموزه های اسلام پذیرفته شد.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۱۸
کد مطلب: 9804
 
 
دکتر محمد سبحانی یامچی؛ عضو هیأت علمی دانشکده علوم قرآنی مراغه
به گزارش پایگاه قرآنی دانشگاهی ایحا از مراغه، مقاله «سیره رفتاری همزیستی دینی مسلمانان با اهل کتاب از منظر قرآن کریم» تألیف آقایان وحید بی آزار و دکتر محمد سبحانی یامچی، عضو هیأت علمی دانشکده علوم قرآنی مراغه در کنفرانس بین المللی ظرفیت های راهبردی آموزه های اسلام در تحقق همزیستی مسالمت آمیز، پذیرفته شد.
کنفرانس بین المللی ظرفیت های راهبردی آموزه های اسلام در تحقق همزیستی مسالمت آمیز از سوی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران برگزار شد و مقالات پذیرفته شده در مجموعه چکیده مقالات چاپ و منتشر شده است.
در چکیده این مقاله آمده است:
انسان به جهت ساختار فطری اش، گریزی از زندگی اجتماعی ندارد و به دلیل مدنی الطبع بودن، ناخواسته به دنبال زندگی مسالمت آمیز با هم نوعان خود است که از لحاظ آداب، باورها، اعتقادات با یکدیگر متفاوت هستند. از آنجا که قرآن کریم، به عنوان اصلی ترین منبع اسلام که معارفش جهان شمول و فرازمانی و منطقه ای است، درصدد رفع نیازهای بشر در هر عصر برآمده، از این رو آیات و معارف وحیانی قرآن، همواره مسلمانان را به همزیستی با پیروان سایر ادیان آسمانی، سفارش و آنها را در سه حوزه؛ عدم جبر در مباحث اعتقادی، تشویق به همزیستی با اهل کتاب و احسان و محبت نسبت به غیرمسلمان دعوت می کند، لذا این نگاشت که به روش تحلیلی توصیفی سامان یافته، سیره رفتاری و گفتاری مسلمانان در همزیستی دینی با اهل کتاب را از منظر کلام وحی بررسی کرده و در نهایت؛ در بخش گفتار نیکو؛ سخن نرم و لطیف، عدم توهین و دشنام، جدال أحسن، صداقت و سلام دادن و در خوش رفتاری؛ رعایت عدالت، مدارا کردن، وفاداری در عهد و امانات، حفظ کرامت انسانی و عفو و اغماض را از نتایج بحث معرفی می کند.
Share/Save/Bookmark