امتیاز مثبت
۰
 
برگزاري جلسه مجازي دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد در دانشكده علوم قرآني زاهدان
جلسه مجازي دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد در دانشكده علوم قرآني زاهدان برگزار د.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۴۴
کد مطلب: 11362
 
 
به گزارش ایحا، جلسه دفاع از پايان نامه سركار خانم الهه عرب كنگان، دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد با موضوع «تأثیر سبک زندگی قرآنی در تمدن سازی نوین اسلامی از منظر آیات و روایات» بصورت مجازي و با شركت بيش از 20 دانشجو در دانشكده علوم قرآني زاهدان برگزار شد.
استاد راهنماي اين پايان نامه جناب آقاي دكتر حميد كمانكش و استاد داور جناب آقاي دكتر عيسي سقاي ملاشاهي زارع بودند.
در چكيده اين پايان نامه مي خوانيم:
سبک زندگی هر فرد براساس باورها و ارزش های درونی اش شکل می گیرد. سبک زندگی هر کسی بیانگر فلسفه زندگی اوست. هر کسی چنان زندگی می کند که هستی و زندگانی دنیوی را برای خود تفسیر کرده است.
تمدن سازی نیز از آرمان هایی است که همزمان با ظهور اسلام و داعیه بر جهان شمولی و جاودانگی، مورد هدف بوده و بر دستیابی به آن وعده داده شده است. این هدف، با پیروزی انقلاب اسلامی، جانی تازه و حیاتی نوین یافته و در لسان رهبران انقلاب اسلامی، به عنوان مرحله غایی این انقلاب معرفی شده است. نظر به اهمیت موضوعات مذکور، در این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی و با مراجعه به آیات قرآن کریم و بهره‌گیری از اسناد تاریخی و روایی، تاثیر سبک زندگی قرآنی بر تمدن سازی نوین اسلامی را مورد مداقه قرار داده ایم.
در نتیجه این کنکاش، موارد جهان بینی توحیدی، خدامحوری، اخلاق مداری و کرامت انسانی را به عنوان مولفه های تمدن اسلامی یافته و در خصوص سبک زندگی قرآنی نیز به مؤلفه های مرتبط با ساحت های عبادی، اعتقادی، فردی و اجتماعی توجه داشته و به مواردی چون اخلاق، خانواده قرآنی، سلامت جسمی و معنوی، بهداشت جسمی و روحی، تفکر سالم، اوقات فراغت هدفمند به عنوان شاخص های سبک زندگی قرآنی در ساحت فردی و به مواردی چون تقواگرایی، بردباری، توکل، عفو و گذشت، اعتدال و میانه روی و ساده زیستی، به عنوان شاخص های اجتماعی سبک زندگی قرآنی اشاره داشته ایم.
در نهایت نیز با بررسی تاثیر شاخص های سبک زندگی قرآنی بر مؤلفه های تمدن سازی بدین نتیجه نهایی رسیده ایم که سبک زندگی قرآنی، مقدمه ای برای تشکیل تمدن نوین اسلامی و بخش حقیقی و رکن اصلی تمدن اسلامی می باشد و در واقع، تمدن سازی نوین اسلامی از رهگذر اتخاذ سبک زندگی قرآنی، در ساحت زندگی فردی و اجتماعی میسر است.
واژگان کلیدی: تأثیر، سبک زندگی قرآنی، تمدن سازی، اسلامی، آیات، روایات
Share/Save/Bookmark