امتیاز مثبت
۰
 
نشست صمیمی ریاست دانشکده علوم قرآنی بجنورد با استاندار محترم استان خراسان شمالی
ریاست دانشکده علوم قرآنی بجنورد با استاندار استان خراسان شمالی دیدار و گفت و گو کرد.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۰۳
کد مطلب: 11371