امتیاز مثبت
۰
 
دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده علوم قرآنی اصفهان
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده علوم قرآنی اصفهان دفاع شد.
تاریخ انتشار : شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۴۹
کد مطلب: 10570
 
 
به گزارش پایگاه قرآنی دانشگاهی ایحا از اصفهان، جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان «بررسی اعجاز قرآن ازنظر ارتباط محتوای آیات با ضرب‌آهنگ و بسامد صوتی آیات به کمک پردازش رایانه‌ای» با نگارش آقای حامد شهبازی، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد با راهنمایی دکتر مجتبی قربانیان و داوری جناب آقای دکتر ستوده نیا عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان در دانشکده علوم قرآنی اصفهان برگزار شد.
این پایان نامه در نهایت با درجه خوب در دانشکده علوم قرآنی اصفهان  پذیرفته شد.
در چکیده این پایان نامه آمده است:
قرآن مجید تنها کتاب آسمانی است که در گذر از بستر تاریخ بدون تحریف به دست ما رسیده است و محتوای آن معجزه جاویدان پیامبر اعظم اسلام است. یکی از مهمترین جنبه های اعجاز این کتاب عظیم اعجاز بیانی است که درون مایه صوتی و کلامی قرآن را دربرمی گیرد.
این پژوهش زیرمجموعه‌ای از مطالعات خاص تحت عنوان فنوسمانتیک است که به کشف و ایجاد ارتباط میان نشانه‌های آوایی و متغیرهای حاصله با مضامین معنایی، می‌پردازد. هدف اصلی یافتن ارتباط میان اصوات یا شیوه بیان الفاظ با معانی نهفته در آن‌هاست؛ در این مجال ضرباهنگ آیات قرآن کریم که خود هنر به وجود آوردن احساس خوشایند با استفاده از آهنگ واژگان و هماهنگی عبارات و استفاده از آرایه‌های ادبی است به روش نوینی مورد تحلیل قرار می گیرد و انواع مختلف این ضرب آهنگ در سوره های مختلف طبقه بندی و استخراج خواهد گردید.
هدف دیگر دستیابی به یک ابزار مهندسی جهت طبقه بندی آیات براساس معنا و مفهوم است که می‌تواند ما را در تشخیص زمان نزول آیات، تاریخ‌گذاری نزول، مکی یا مدنی بودن و مرزبندی جهت کشف سیاق آیات گوناگون کمک کند. در طراحی نرم‌افزار این پایان‌نامه از محیط برنامه‌نویسی متلب و نرم‌افزار یادگیری ماشین وکا استفاده‌شده تا نتایج تحلیل هارمونی‌های فرکانسی اصوات قرآنی مورد طبقه بندی واقع شود.
Share/Save/Bookmark