امتیاز مثبت
۰
 
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشکده علوم قرآنی تهران
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «تفاوت های سبک زندگی انسانها از دیدگاه قرآن کریم» در دانشکده علوم قرآنی تهران برگزار شد.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۱۲
کد مطلب: 9760
 
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشکده علوم قرآنی تهران
 
به گزارش پایگاه قرآنی دانشگاهی ایحا از تهران، جلسه دفاعیه دانشجو امید چائیده مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن مجید با عنوان «تفاوت های سبک زندگی انسانها از دیدگاه قرآن کریم» با راهنمایی آقای دکتر محمد فراهانی و داوری آقای دکتر علی غضنفری در دانشکده علوم قرآنی تهران برگزار شد.
این پایان نامه در نهایت با نمره ۱۹ و درجه عالی در تهران پذیرفته شد.
در بخشی از چکیده این پایان نامه آمده است:
با توجه به اهمیت و گستره موضوع سبک زندگی انسان ها و تفاوت های آشکار سبک زندگی فردی و اجتماعی در جوامع و اعصار مختلف؛ پژوهشی قرآن محور انجام دادیم تا با بررسیِ تفاوت های سبک زندگی انسانها از دیدگاه قرآن کریم؛ مزیّت های سبک زندگی ارائه شده از سوی خداوند را برای انسان، تبیین کنیم.
این پژوهش در چهارچوب روش تحلیلی و توصیفی انجام شده است و از روش کتابخانه ای برای گردآوری مطالب، استفاده شده است.
خداوند متعال با ارائه و معرفی اسلام به عنوان یگانه دین الهی؛ سبک زندگی اسلامی را تنها سبک برتر و جامع دانسته و همه انسان ها را به انتخاب و پویش مؤمنانه این سبک و پرهیز از گرایش به غیر آن؛ دعوت و توصیه می کند.
شاخص ترین علل و عوامل تفاوت سبک زندگی مؤمنانه اسلامی با سایر سبک های زندگی، عبارتند از: خدا محوری در برابر انسان مداری؛ تفکّر و تحوّل، در برابر جهل و جمود؛ خضوع و خشوع، در برابر تکبّر و نخوت؛ معاد باوری و ایمان، در برابر انکار و تکذیب؛ عدالت و حق گرایی، در برابر ظلم و زیاده خواهی؛ آخرت گرایی و تقوا، در برابر دنیا گرایی و هوا پرستی؛ ذکر و یادآوری، در برابر غفلت و فراموشی؛ پرهیز از شیطان، در برابر مؤانست و پیروی از او؛ و ... .
انتخاب و پویشِ سبک زندگی مؤمنانه اسلامی، مزیّت هایی نسبت به سایر سبک های زندگی، برای انسان به ارمغان می آورد، چون: هدایت و رشد، در برابر ضلالت و گمراهی؛ زندگی حقیقی و پاک، در برابر زندگی کذایی و پلید؛ نصرت و یاری خداوند، در برابر تنهایی و بی پناهی؛ نعمت و برکت، در برابر نفمت و سقوط؛ فُرقان و تشخیص، در برابر طبع قلب و بی درایتی؛ عزّت و شکست ناپذری، در برابر ذلّت و ضعف؛ امیدواری و نشاط، در برابر یأس و سکون؛ آرامش و اطمینان، در برابر ترس و نگرانی؛ حقوق و اخلاق، در برابر جرم و فساد؛ محبت و خیرخواهی، در برابر اکراه و دشمنی؛ سعادت و رستگاری حقیقی، در برابر شقاوت و بد سرانجامی؛ بهشت و آسایش جاودان، در برابر جهنّم و گرفتاری ماندگار؛ رحمت و غفران الهی، در برابر لعنت و محرومیّت از آمرزش ... .
مهمترین سرفصل های این پایان نامه عبارتند از:
۱. مبانی تحقیق(مفاهیم بنیادین: معنا شناسی سبک زندگی ؛ مفاهیم مرتبط با سبک زندگی در قرآن کریم؛ مبانی نظری: بررسی امکان و توانایی انسان در ترسیم و پویش سبک صحیح زندگی؛ دانایی و توانایی خداوند در راهنمایی و راهبری انسان در زندگی؛ اهتمام خداوند به هدایت و ارائه سبک زندگی برتر برای انسان؛ سبک زندگی مورد تایید و توصیه خداوند به انسان).
۲. معرفی اجمالی سبک های مختلف زندگی از دیدگاه قرآن کریم
۳. علل و عوامل تفاوت سبک های مختلف زندگی از دیدگاه قرآن کریم
۴. نتایج و پیامدهای انواع سبک زندگی از دیدگاه قرآن کریم
Share/Save/Bookmark