امتیاز مثبت
۰
 
پایان نامه قرآنی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه دفاع شد
جلسه دفاع از پایان نامه قرآنی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه برگزار شد.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۲۶
کد مطلب: 11499
 
 
به گزارش ایحاء از كرمانشاه؛ جلسه دفاع از پایان نامه قرآنی با موضوع «تحلیل مؤلفه های معنایی واژگان قریب المعنی در سور (انعام،اعراف و انفال) و بازتاب آن در ترجمه های (مکارم شیرازی و بهرام پور)» و نگارش علی رحیمی چشمه کبودی دانشجوی رشته علوم قرآن مجید در مقطع کارشناسی ارشد و راهنمایی دکترمسعود اقبالی و داوری دکتر زهره نریمانی در دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه برگزار شد.

این پایان نامه با کسب درجه بسیار خوب در دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه پذیرفته شد.

در بخشی از این پایان نامه می خوانیم:

پژوهش حاضر با روشی توصیفی تحلیلی و با رویکرد تحلیل مؤلفه ای و تجزیه واژگان به آحاد کوچک تر در پاره ای از واژگان قرآنی، سعی بر آن دارد تا معانی نهفته در ورای کلمات را از طریق تجزیه آنها به آحاد و اجزای معنایی کوچکتر آن آشکار کرده و چگونگی بازتاب آن را در ترجمه های «مکارم شیرازی و بهرام پور» مورد نقد و بررسی قرار داده، نقاط قوت و ضعف ترجمه ها را در بررسی معنایی برخی واژگان منتخب در سور «انعام، اعراف و انفال» نشان می دهد که درپاره ای از مواقع عدم توجه دقیق مترجمان قرآن کریم به آحاد واژگانی و مؤلفه های تشکیل دهنده آنها، قطعاً در ارائه مفهوم مورد نظر گوینده تاثیر گذار بوده و مخلّ فهم و درک مقصود واقعی قرآن کریم گردیده است.

مهمترین سرفصل های این پایان نامه عبارتند از :

۱- مفهیم نظری تحقیق. تحلیلی بر دیدگاه مفسران و لغویان پیرامون واژگان قریب المعنی
۲- تحلیل مؤلفه های معنایی واژگان قریب المعنا در سوره مبارکه انعام
۳- تحلیل مؤلفه های معنایی واژگان قریب المعنا در سوره مبارکه اعراف
۴- تحلیل مؤلفه های معنایی واژگان قریب المعنا در سوره مبارکه انفال
Share/Save/Bookmark