امتیاز مثبت
۰
 
انتشار ششمین شماره دوفصلنامه مطالعات تطبیقی قرآن پژوهی دانشکده علوم قرآنی تهران
ششمین شماره دوفصلنامه علمی تخصصی مطالعات تطبیقی قرآن پژوهی به مدیر مسئولی دکتر علی محمدی و سردبیری دکتر مجید معارف منتشر شد.
تاریخ انتشار : شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۲۱:۵۴
کد مطلب: 11219
 
انتشار ششمین شماره دوفصلنامه مطالعات تطبیقی قرآن پژوهی دانشکده علوم قرآنی تهران
 
به گزارش پایگاه قرآنی دانشگاهی ایحا از تهران، ششمین شماره دوفصلنامه علمی تخصصی مطالعات تطبیقی قرآن پژوهی به مدیر مسئولی دکتر علی محمدی و سردبیری دکتر مجید معارف منتشر شد.
این شماره از نشریه حاوی شش مقاله از اساتید و دانشجویان است که عناوین آنها به این شرح است:
ـ تحلیل تطبیقی مؤلفه‌های میثاق غلیظ در آیات ۱۵-۷ سوره احزاب از دیدگاه مفسران فریقین
- بررسی انتقادی الوهیت پنداری مسیح از منظر قرآن و عقل
 - بررسی تطبیقی حرمت نوشیدن شراب در قرآن کریم و عهدین
- بررسی‌ تحلیلی تطبیقی ‌حکمت‌ تکرار لفظی در سوره کافرون از نگاه فریقین
 - بررسی تطبیقی مواضع اختلافی تفسیر المیزان و تسنیم در حوزه واژگانی(مطالعه موردی پنج واژگان)
- ارزیابی معیارهای تفسیری ابن عاشور و علامه طباطبایی در تعیین مکی یا مدنی بودن سورۀ انسان
Share/Save/Bookmark