امتیاز مثبت
۱
 
دفاع از پایان نامه «حیات عقلانی و موانع آن از منظر قرآن کریم» در دانشکده علوم قرآنی مراغه
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده علوم قرآنی مراغه برگزار شد.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۴۹
کد مطلب: 10643
 
دفاع از پایان نامه «حیات عقلانی و موانع آن از منظر قرآن کریم» در دانشکده علوم قرآنی مراغه
 
به گزارش ایحا از مراغه، جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان «حیات عقلانی و موانع آن از منظر قرآن کریم» با نگارش آقای محمد مهدی قاسمی، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد با راهنمایی حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمید محمدی راد و داوری حجت الاسلام والمسلمین دکتر سبحانی در دانشکده علوم قرآنی مراغه برگزار شد.
این پایان نامه در نهایت با نمره ۵/۱۷ در دانشکده مراغه پذیرفته شد.
در چکیده این پایان نامه آمده است:
انسانها در دنیای متمدن امروزی با سبک های مختلف زندگی مواجه هستند که گاه سردرگم کننده بوده و سبب انحطاط اشرف مخلوقات می گردد. به همین دلیل حیات انسان به مثابه سایر موجودات عالم نیست که فقط منحصر در حیات روزمره و ابتدایی باشد، بلکه حیات انسان و بایدها و نباید های آن، همواره یکی از بزرگترین دغدغه های انسان شناسان، حکیمان و در رأس همه آنها پیامبران الهی و اوصیای آنان بوده و به طور کلی هدف از فرستادن پیامبران و انزال کتب نیز راهنمایی و ایصال انسان به زندگی والا و هدفی اعلا بوده است.
در قرآن مراحل زندگی انسان در جهت تحول و حرکت تکاملی وی برای ورود به حیات عقلانی مورد تأکید قرار گرفته است. در حقیقت حیات عقلانی عبارتست از حیات آگاهانه و عالمانه ای که در وجوه مختلف زندگی مبتنی بر تعقل، تفکر، تدبر، اسناد و استدلال صورت گرفته و در نتیجه آن حیات طیبه مستولی گردد.
حیات عقلانی و آگاهی نسبت به موانع آن در مسیر تکامل انسان تمامی شئون زندگی وی اعم از فردی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را جهت می بخشد.
بنابراین در پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر قرآن کریم نخست به تبیین معانی لغوی و اصطلاحی حیات و عقل پرداخته و به وجوه آنان در قرآن اشاره شده است. سپس به دلیل اهمیت شناخت چارچوب حیات عقلانی، عناصر نظری از قبیل علم، تعقل، تفکر، تدبر و عناصر عملی آن از قبیل عمل صالح، ایمان، صبر، صدق و ... مورد توجه قرار گرفته است و در ادامه موانع شکل گیری و تداوم این حیات به سبب معرفت افزایی شیفته گان این حیات، بررسی شده و تشریح گشته است و در آخر آثار مترتب بر حیات عقلانی در دو وجه دنیوی و اخروی توصیف شده و جهات دیگر آن نیز مورد عنایت قرار گرفته است.
Share/Save/Bookmark