امتیاز مثبت
۰
 
اعلام نفرات برتر هجدهمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
نفرات برتر هجدهمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم معرفی شدند.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۴۷
کد مطلب: 11642
 
 
به گزارش ایحاء هجدهمین جشنواره قران و عترت دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم با اعلام اسامی نفرات برتر در تمامی بخش ها، به کار خود پایان داد.

بنابراین گزارش اسامی نفرات برتر با حضور رئیس و دیگر مسئولان دانشگاه روز چهارشنبه 24 دی ماه 99 به شرح ذیل اعلام گردید:

بخش آوایی
رشته قرائت تحقیق
دانشجویان
محسن رشیدی  از دانشکده علوم قرآنی سبزوار، رتبه اول
امیرحسین حیدری  از دانشكده علوم قرآنی تهران، رتبه دوم
رضا جاویدی از دانشكده علوم قرآنی مشهد، رتبه سوم
آذرمان صادقی   از دانشكده علوم قرآنی تهران، رتبه اول
سعیده رضازاده چاری  از   دانشكده علوم قرآنی آمل، رتبه دوم
زهرا عبودی از دانشکده علوم قرآنی سبزوار، رتبه سوم

اساتید
محمدرضا محمدی  از دانشكده علوم قرآنی بجنورد، رتبه اول
مجتبی شکوری  از   دانشكده علوم قرآنی بجنورد، رتبه دوم
روح اله ناظمي از دانشكده علوم قرآنی زاهدان، رتبه سوم
فاطمه خدابخشیان از دانشكده علوم قرآنی شاهرود، رتبه اول
سعیده سیاری  از دانشكده علوم قرآنی آمل، رتبه دوم
راضیه رستمی از دانشكده علوم قرآنی بجنورد، رتبه سوم

رشته قرائت ترتیل
دانشجویان
محمد موحدیان عطار از دانشكده علوم قرآنی قم، رتبه اول
محمد مهدی رحیمی  از دانشكده علوم قرآنی قم، رتبه دوم
علی بشیری  از دانشكده علوم قرآنی اصفهان، رتبه سوم مشترک
سیدافشین پیرایش  از دانشكده علوم قرآنی ملاير، رتبه سوم مشترک
سمیه بقایی پور   از دانشكده علوم قرآنی اصفهان ، رتبه اول
فاطمه زینعلی   از دانشكده علوم قرآنی قم، رتبه دوم
راضیه داودی   از دانشكده علوم قرآنی بجنورد، رتبه سوم

اساتید
محمدسعید فیاض از دانشكده علوم قرآنی ميبد، رتبه اول
علیرضا صفاریان از دانشكده علوم قرآنی ملاير، رتبه دوم
مجید رمضانی کاوانلو از دانشكده علوم قرآنی بجنورد، رتبه سوم
حسنیه جعفری از دانشكده علوم قرآنی زاهدان، رتبه اول
هدی تیزابی  از دانشکده علوم قرآنی مشهد، رتبه دوم
رقیه گلصنملو از دانشكده علوم قرآنی خوي، رتبه سوم

کارکنان
محمدهادی تسلیمیان فسایی از دانشكده علوم قرآنی شيراز، رتبه اول
احمد توکلی  از  دانشكده علوم قرآنی ميبد، رتبه سوم

خانواده ها
امیرمهدی شعاعی   از سازمان مرکزی، رتبه اول
رسول کاظمی   از دانشكده علوم قرآنی خمين، رتبه دوم
وجیهه قاسمیان  از سازمان مركزي دانشگاه، رتبه سوم

رشته حفظ کل قرآن کریم
دانشجویان
حسین نوقابیان  از دانشكده علوم قرآنی مشهد، رتبه اول
محمد حسین شاه علی  از دانشكده علوم قرآنی تهران، رتبه دوم
رضا    فرخاری از  دانشكده علوم قرآنی شيراز ، رتبه سوم
زهرا محبی از دانشكده علوم قرآنی اصفهان، رتبه اول
مرضیه آذر افروز از دانشكده علوم قرآنی مشهد، رتبه دوم
محمد ابوطالبی  از دانشكده علوم قرآنی مراغه، رتبه سوم

رشته حفظ 20 جزء قرآن کریم
دانشجویان
فاطمه نیری  از دانشكده علوم قرآنی مشهد، رتبه اول
زهرا اسلامیه  از دانشكده علوم قرآنی اصفهان، رتبه دوم
عطیه سادات غیور از دانشكده علوم قرآنی اصفهان، رتبه سوم

رشته حفظ 10 جزء قرآن کریم
دانشجویان
مهرداد قربانی  از دانشكد علوم قرآنی خوي، رتبه اول
محمد حسین دهشتی  از دانشكده علوم قرآنی ميبد، رتبه
محمد آدم زاده  از دانشكده علوم قرآنی اصفهان، رتبه سوم
سمیه مرادی  از دانشكده علوم قرآنی اصفهان، رتبه اول
معصومه قشمشي ايرج  از دانشكده علوم قرآنی مشهد، رتبه دوم
سوسن داودی   از دانشكده علوم قرآنی شيراز، رتبه سوم

اساتید
نیره عامریان از دانشكده علوم قرآنی شاهرود، رتبه شایسته تقدیر

خانواده ها
محمد فیاض   از دانشكده علوم قرآنی ميبد، رتبه اول
مرضیه شجاعی   از دانشكده علوم قرآنی ميبد، رتبه اول

رشته حفظ 5جزء قرآن کریم
دانشجویان
مرتضی خدامی از دانشكده علوم قرآنی شيراز ، رتبه اول
مصطفی فطن گنجی از دانشكده علوم قرآنی آمل، رتبه دوم
یاسر صحرائی از دانشكده علوم قرآنی خوي، رتبه سوم
سمیه فرهنگی از دانشكده علوم قرآنی تهران، رتبه اول
فاطمه نجفی از دانشكده علوم قرآنی خوي، رتبه دوم
معصومه رئیسی از دانشكده علوم قرآنی شيراز، رتبه سوم

اساتید
زهرا غیاثی نژاد  از  دانشكده علوم قرآنی مشهد، رتبه شایسته تقدیر

کارکنان

فاطمه مداح   از دانشكده علوم قرآنی ميبد، رتبه اول

رشته حفظ 3 جزء قرآن کریم
محمدامین داوری دولت آبادی از دانشكده علوم قرآنی مشهد، رتبه اول
رقیه نقدی عشرت اباد از دانشكده علوم قرآنی مراغه، رتبه اول
مریم رنجبر ناصرآبادی  از دانشكده علوم قرآنی ميبد، رتبه دوم
فاطمه ایزانلو از دانشكده علوم قرآنی بجنورد، رتبه سوم

خانواده ها
راضیه ملااحمدی رکن آبادی   از دانشكده علوم قرآنی ميبد، رتبه اول
رشته اذان
رضا میرزایی از دانشكده علوم قرآنی كرمانشاه، رتبه اول
حسن علی اکبرلو از دانشكده علوم قرآنی تهران، رتبه دوم
میلاد نریموسی  از دانشكده علوم قرآنی ميبد، رتبه سوم

رشته دعاخوانی
حسن نجف زاده از دانشكده علوم قرآنی مشهد، رتبه دوم
مهدی ریحانه   از دانشكده علوم قرآنی مشهد ، رتبه سوم مشترک
محمدرضا نظری  از دانشكده علوم قرآنی اصفهان ، رتبه سوم مشترک
بتول مهدی پور  از دانشكده علوم قرآنی اصفهان ، رتبه سوم

بخش ادبی
رشته شعر
دانشجویان
سمیه بهروز از  دانشكده علوم قرآنی بجنورد ، رتبه اول
سید رسول حسینی   از دانشكده علوم قرآنی آمل ، رتبه دوم
نورالدین    رحیمیان   از دانشكده علوم قرآنی مراغه ، رتبه سومرشته داستان نویسی
دانشجویان
سیده فاطمه ساداتی نژاد   از دانشكده علوم قرآنی اصفهان ، رتبه اول
محمد حسین حامدی   از دانشكده علوم قرآنی تهران ، رتبه دوم

بخش هنری
رشته فیلم کوتاه
دانشجویان
مهدی شادکام   از دانشكده علوم قرآنی ميبد ، رتبه اول

رشته نقاشی
دانشجویان
فاطمه سادات موسوی   از دانشكده علوم قرآنی شاهرود ، رتبه اول

رشته عکاسی
دانشجویان
پوریا قاسمی از دانشكده علوم قرآنی ميبد ، رتبه سوم

بخش معارفی
رشته آشنایی با مفاهیم صحیفه سجادیه
دانشجویان
مهسا رازقندی   از دانشکده علوم قرآنی سبزوار ، رتبه دوم

رشته آشنایی با ترجمه و تفسیر قرآن
دانشجویان
زهرا محمدی زاده   از دانشكده علوم قرآنی شيراز ، رتبه اول
ندا کریمی  از دانشكده علوم قرآنی خوي ، رتبه دوم
زهرا محبی   از دانشكده علوم قرآنی اصفهان ، رتبه سوم

اساتید
مجید صادقی مزیدی   از دانشكده علوم قرآنی شيراز ، رتبه سوم

رشته آشنایی با سیره معصومین (ع)
دانشجویان
احسان باباپور  از دانشكده علوم قرآنی قم ، رتبه اول
زهرا اسلامیه   از دانشكده علوم قرآنی اصفهان ، رتبه دوم
مسعود فتحي نژاد   از دانشكده علوم قرآنی ميبد ، رتبه سوم


اساتید
رضا مهدیان فر   از دانشكده علوم قرآنی ملاير ، رتبه دوم
مهدی آریان فر   از دانشكده علوم قرآنی بجنورد ، رتبه سوم
کارکنان
مهدی غیاثوند   از دانشكده علوم قرآنی ملاير ، رتبه شایسته تقدیر
خانواده ها
مرضیه شجاعی  از دانشكده علوم قرآنی ميبد ، رتبه اول

رشته سبک زندگی اسلامی ایرانی
دانشجویان
فهیمه مرادیان باغ سیاه  از دانشكده علوم قرآنی مشهد ، رتبه اول
مهسا هوشنگی   از دانشكده علوم قرآنی اصفهان ، رتبه دوم
محمد حسین دهشتی از دانشكده علوم قرآنی ميبد ، رتبه سوم

رشته احکام
دانشجویان
طاهره باغداران کاشانی   از دانشكده علوم قرآنی مشهد ، رتبه اول
مجتبی فیضی کلاسی   از دانشكده علوم قرآنی تهران ، رتبه دوم
فاطمه دهقان مهرجردی  از دانشكده علوم قرآنی مشهد ، رتبه سوم
کارکنان
آسیه بروشکی   از دانشكده علوم قرآنی بجنورد ، رتبه شایسته تقدیر
خانواده ها
احمد رضا مهدوی پور   از دانشكده علوم قرآنی بجنورد ، رتبه دوم
فاطمه اسپیدکار   از دانشكده علوم قرآنی بجنورد ، رتبه سوم

رشته اخلاق
کارکنان
محمد جوکار   از دانشكده علوم قرآنی ملاير ، رتبه اول
رامین عفیفی   از دانشكده علوم قرآنی خوي ، رتبه دوم
احمد توکلی  از دانشكده علوم قرآنی ميبد ، رتبه شایسته تقدیر

خانواده ها
سمانه خرسندی   از دانشكده علوم قرآنی ملاير ، رتبه اول
 رباب قبادی   از دانشكده علوم قرآنی خوي ، رتبه دوم

رشته آشنایی با مفاهيم نهج‌البلاغه   
دانشجویان
ابوالفضل صادقی  از دانشكده علوم قرآنی قم ، رتبه دوم

اساتید
بی بی حکیمه حسینی   از دانشكده علوم قرآنی مشهد ، رتبه اول
زینب روستایی  از دانشكده علوم قرآنی شيراز ، رتبه دوم
کبری راستگو   از دانشكده علوم قرآنی مشهد ، رتبه سوم

رشته آشنايي با احاديث اهل بيت(ع)
دانشجویان
سوسن داودی   از دانشكده علوم قرآنی شيراز ، رتبه اول
زهره زارعی   از دانشكده علوم قرآنی ملاير ، رتبه سوم


رشته حفظ موضوعي قرآن كريم  
 دانشجویان
ایمان وند از دانشكده علوم قرآنی مشهد ، رتبه اول

Share/Save/Bookmark