امتیاز مثبت
۰
 
دفاع از پایان نامه قرآنی در دانشکده علوم قرآنی مشهد
پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «چرخش سبک شناختی در متشابهات لفظی قرآن کریم» در دانشکده علوم قرآنی مشهد دفاع شد.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۲۱
کد مطلب: 9842
 
 
به گزارش ایحا، جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان «چرخش سبک شناختی در متشابهات لفظی قرآن کریم (مطالعه موردی: حذف و شکل ساخت واژی)» با نگارش خانم سیده زینب آقایی بایگی دانشجوی رشته علوم قرآن مجید مقطع کارشناسی ارشد با راهنمایی دکتر کبری راستگو و داوری دکتر علی نوروزی در دانشکده علوم قرآنی مشهد برگزار شد.
این پایان نامه در نهایت با نمره۷۵/۱۸و درجه بسیار خوب در مشهد پذیرفته شد.
در چکیده این پایان نامه آمده است:
متشابه لفظی یکی از مباحث مفید در پژوهش‌ها و مطالعات قرآنی است که علیرغم فراوانی قابل توجه و بسامد بالای آن در کلام مجید، تاکنون مورد پژوهش روش‌مند و علمی قرار نگرفته است. بدین تصور پژوهش حاضر قصد دارد با بهره‌گیری از دانش نسبتاً نوظهور سبک‌شناسی و با تکیه بر روش توصیفی ـ تحلیلی و علّی به تحلیل و تبیین دو شگرد شگرف حذف و شکل‌ساخت‌واژی به مثابة نوعی چرخش و تغییر سبکی در آیات متشابه لفظی بپردازد و معانی متمیزانه و نکات لطیف و دقیق نهفته در ورای هریک از آن‌ها را به مخاطب عرضه نماید.
به‌ طور کلی، توان تحلیلی دانش سبک‌شناسی نوین عمدتاً ریشه در روش‌های تحلیلی و توصیفی زبان‌شناسی و نقد ادبی مدرن دارد.
گفتنی است، پژوهش حاضر بر این پیش‌فرض کلیدی استوار شده است که تفاوت در ساختارهای زبانی گفتمان قرآنی یک پدیدۀ شگرف سبکی است که شایستگی تحلیل زبانی را دارد. بررسی داده‌های قرآنی نشان داد که دو شگرد مشخص سبکی حذف و شکل‌ساخت‌واژی توسط عوامل هم‌متنی و بافتی تحت تأثیر قرار می‌گیرند و دارای کارکردهای متنوعی از جمله کارکرد انگیزشی، اکتشافی، ارتباطی و زیبایی‌شناختی هستند. همچنان‌که تغییر سبک گفتمان قرآنی چه در سطح واژه و چه در سطح جمله، بافت حساس و یا متن‌ حساس است.
Share/Save/Bookmark