امتیاز مثبت
۰
 
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشکده علوم قرآنی خوی
جلسه دفاعیه پایان نامه با موضوع نقد و بررسی ترجمه های حداد عادل، انصاریان و معزی در جزء 29 و 30 قرآن کریم بر اساس الگوی گارسیس در دانشکده علوم قرآنی خوی برگزار شد.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۴
کد مطلب: 9257
 
 
به گزارش پایگاه قرآنی دانشگاهی ایحاء از خوی، جلسه دفاعیه دانشجو فاطمه مهدی پور، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد با موضوع نقد و بررسی ترجمه های حداد عادل، انصاریان و معزی در جزء 29 و 30 قرآن کریم براساس الگوی گارسیس به استاد راهنمایی دکتر عسگر بابازاده اقدم و با استاد داوری دکتر حسین خانی کلقای در محل سالن کنفرانس دانشکده علوم قرآنی خوی برگزار شد و این پایان نامه با کسب نمره 17/5 و درجه خوب به پایان رسید.
در چکیده این پایان نامه آمده است:
امروزه الگوهای متفاوتی از سوی نظریه پردازان ترجمه ارائه شده است که به عنوان معیاری مناسب برای سنجش ترجمه ها به کار می رود. میزان مقبولیت یک ترجمه زمانی مشخص می شود که طبق این الگوها نقد و بررسی گردد تا جوانب مثبت و منفی ترجمه آشکار شود. چرا که جوانب و ویژگی های مثبت و منفی ترجمه، به میزان کیفی متن ترجمه شده دلالت دارد. مدل گارسس شامل چهار سطح «معنایی-لغوی»، «نحوی ـ صرفی» ، «گفتمانی ـ کارکردی» و «سبکی ـ عملی» و نیز زیر مجموعه های خاص هر سطح می باشد.
پژوهش حاضر در نظر دارد تا به صورت تصادفی ترجمه های انصاریان، معزی و حداد عادل را در آیات جزءهای 29 و 30 قرآن کریم براساس این الگوی گارسس مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور ابتدا، به طور مختصر نظریه گارسس معرفی و سپس موارد کاربست این نظریه با مثال های مستخرج از ترجمه های مذکور، تحت عناوین جداگانه و به طور مفصل ذکر می شود و این بیانگر آن است که واژگان ترجمه های مترجمان مذکور از نظر مؤلفه های نظریه گارسس، قابل نقد و ارزیابی است و اینکه ترجمه ها در دو سطح «معنایی ـ لغوی» و «نحوی ـ صرفی» نسبت به دو سطح دیگر الگوی گارسس، موفق تر عمل کرده اند؛ به عبارتی ترجمۀ آنها از این لحاظ، کفایت لازم را دارد، به طوری که دو سطح دیگر نیز تنها از مقبولیت برخوردار است.
Share/Save/Bookmark