امتیاز مثبت
۰
 
دفاع از پایان نامه «مصادیق مشاکله و توریه در قرآن و برابرهای آن در ترجمه های حداد عادل و مکارم شیرازی» در مراغه
پایان نامه «مصادیق مشاکله و توریه در قرآن و برابرهای آن در ترجمه های حداد عادل و مکارم شیرازی» در دانشکده علوم قرآنی مراغه دفاع شد.
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۸ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۰۰:۰۹
کد مطلب: 11365
 
 
به گزارش ایحا از مراغه، جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان «مصادیق مشاکله و توریه در قرآن و برابرهای آن در ترجمه‌های حداد عادل و مکارم شیرازی» با نگارش محمود دهقانی تیمورلویی، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد و با راهنمایی دکتر بهمن هادیلو و داوری دکتر حمید محمدی راد در دانشکده علوم قرآنی مراغه برگزار شد.
این پایان نامه در نهایت با درجه خوب در مراغه پذیرفته شد.
در چکیده این پایان نامه این چنین آمده است:
مشاکله و توریه از فنون بلاغی ارزشمندی است که در سایه نزول قرآن ابداع و توسعه یافته اند. این فنون در طول تاریخ اسلام همواره مورد توجه و بحث اندیشمندان اسلامی بوده تا از لا به لای کلام وحی بهترین و شیواترین مفاهیم را نثار جان های مشتاق و دل های تشنه حقیقت و ایمان سازند، باشد تا با آگاهی از مفاهیم بلند قرآنی جامعه اسلامی راه سعادت و کمال بپویَد و از قرآن مبین درمان دردهای معنوی و اخلاقی بجوید.
توریه کلام دو پهلو است که دارای دو معنای قریب و بعید می باشد که مراد معنای بعید آن است و مشاکله، سخنان متشابه بر زبان راندن و در کلام آوردن بوده که همراه با رعایت فصاحت و بَلاغت کلام و رعایت مُقتضای حال و مقام است. و رعایت این اصول در ترجمه متون علمی و ادبی به ویژه متون مقدّسی همچون قرآن، توانایی و دقّت دوچندان می طلبد و رعایت این فنون موجب شیوایی و تاثیرگذارتر شدن ترجمان وحی می شود.
این پایان نامه بر اساس روش توصیفی و تحلیلی با مقایسه شیوه ترجمه دو استاد قرآن پژوه معاصر(ناصر مکارم شیرازی و غلامعلی حدّاد عادل) به بررسی نقاط ضعف و قوت هر یک از ترجمه ها بر مبنای تکیه بر فن مشاکه و توریه پرداخته شده است.
مطابق مطالعات انجام یافته در خصوص موضوع مذکور نتایج تحقیق گویای این مطلب است که مترجمان محترم در انتقال این دو فن از زبان مبدا به زبان مقصد دقت لازم را نداشته اند، هر چند در برخی موارد در ترجمه حداد عادل نسبت به ترجمه مکارم شیرازی به این نکته توجه بیشتری شده است. لذا ترجمه پیشنهادی در این پایان نامه بر اساس تعاریف ارائه شده از فن مشاکله و توریه از میزان صحت و دقت بیشتری برخوردار است.
کلیدواژه ها: قرآن، ترجمه، مشاکله، توریه، مکارم شیرازی، حداد عادل.
Share/Save/Bookmark