امتیاز مثبت
۲
 
نقد شبهات کتابِ «نامه‌هایی برای محمد(صلی الله علیه و آله)» در دانشکده علوم قرآنی قم
جلسه دفاعیه رساله دکتری دانشجو مرتضی سازجینی با موضوع «نقد شبهات کتابِ «نامه هایی برای محمد(صلی الله علیه و آله)» پژوهشی بر ریشه های قرآن» در دانشکده علوم قرآنی قم برگزار شد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۴۹
کد مطلب: 11400
 
 
به گزارش ایحا، جلسه دفاع از رساله دکتری دانشجو مرتضی سازجینی با عنوان «نقد شبهات کتابِ «نامه هایی برای محمد(صلی الله علیه و آله)» پژوهشی بر ریشه های قرآن» با حضور رحمان عشریه به عنوان استاد راهنما و محمدعلی رضائی اصفهانی به عنوان استاد مشاور با داوری استادان حسین علوی مهر، سید علی میرآفتاب و سکینه آخوند در دانشکده علوم قرآنی قم برگزار شد.
چکیده رساله:
کتاب «نامه هایی برای محمّد پیامبر/ پژوهشی بر ریشه های قرآن»، تحقیقی است درباره مصدر قرآن که توسط امین قضایی نگارش یافته است. وی بر این باور است که آیات و سور مکی قرآن در اصل نامه هایی بوده که توسط فرقه ای یهودی ـ مسیحی به نام ابیونی برای حضرت محمد(ص) ارسال می شده و به همراه این نامه ها، متن اصلی کتاب مقدس به عنوان ضمیمه و شرح این نامه ها در اختیار ایشان قرار می گرفته است ولی در زمان جمع قرآن، این نامه ها به عنوان قرآن جمع آوری شد.
نویسنده مدعی است که دیدگاه وی تنها درباره آیات مکی است و شامل آیات مدنی نمی شود؛ زیرا ارتباط پیامبر اسلام(ص) در مدینه با نویسندگان نامه ها قطع شده است و تفاوت بین آیات مکی و مدنی نیز به این جهت است. با توجه به اهمّیت مسئله وحیانیت و الاهی بودن قرآن، و اینکه کتاب حاضر به زبان فارسی در محیط مجازی منتشر گردیده است؛ ضرورت دیده شد تا به نقد و بررسی دلایل وی در این جستار پرداخته شود.
در پژوهش حاضر با روش تحلیل انتقادی به بررسی مستندات قضایی درباره دیدگاه حاضر پرداخته شد. نتیجه آنکه دیدگاه قضایی هیچ یک از ویژگی های یک نظریه علمی را ندارد و در نهایت نیز قادر به نتیجه گیری قطعی درباره اقتباس و تأثیرپذیری قرآن از آئین ابیونیان نیست و دیدگاه خود را به صورت حدس و احتمال بیان می کند. مهم ترین مشکل نظریه وی خروج از بستر تاریخ و اتکای صرف به تحلیل های متنی بدون داشتن شرایط لازم است که این امر موجب ارائه تحلیلی تخیّلی و دور از واقع شده است.
Share/Save/Bookmark