امتیاز مثبت
۰
 
دفاع از پایان نامه «نقد جریان مدرنیسم در گفتمان مهدویت با تأکید بر آیات و روایات» در دانشکده علوم قرآنی خوی
جلسه دفاع از پایان نامه قرآنی تحت عنوان «نقد جریان مدرنیسم در گفتمان مهدویت با تأکید بر آیات و روایات» در دانشکده علوم قرآنی خوی برگزار شد.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۱۲
کد مطلب: 9664
 
دفاع از پایان نامه «نقد جریان مدرنیسم در گفتمان مهدویت با تأکید بر آیات و روایات» در دانشکده علوم قرآنی خوی
 
به گزارش پایگاه قرآنی دانشگاهی ایحا از خوی، جلسه دفاعیه دانشجو فاطمه خلیل پور، دانشجوی کارشناسی ارشد، تحت عنوان نقد جریان مدرنیسم در گفتمان مهدویت با تأکید بر آیات و روایات به استاد راهنمایی خانم دکتر معصومه قنبرپور و به استاد داوری آقای دکتر عسگر بابازاده اقدم در محل سالن کنفرانس دانشکده علوم قرآنی خوی برگزار شد.
این پایان نامه در نهایت با نمره 17/25 در دانشکده خوی پذیرفته شد.
چکیده این پایان نامه به شرح ذیل است:
مدرنیسم یکی از مکتب های فکری و فرهنگی هست که به ظاهر در راستای آسایش انسان قدم بر می دارد در حالی که آنها را به سوی شقاوت رهنمون هست. یکی از باورهای انسانِ مدرن ایجاد آرمان شهری است که معتقد است صرفاً با پیشرفت علم و صنعت می توان به آن دست یافت و انسان می تواند به معنویت دست یابد بدون اینکه از تعالیم دینی الگو گرفته باشد.
اندیشه مهدویت در مقابل مدرنیسم، تمام قد، ایستاده است و مباني پوچ آن را نفی و رد می نماید. اینکه از دیدگاه گفتمان مهدویت، چگونه می توان مبانی مدرنیسم را نقد نمود و جریان مدرنیسم چه تأثیراتی را بر گفتمان مهدویت گذاشته است از جمله مسائلی است که در این پایان نامه به آنها پرداخته می شود.
نتایج برآمده از تحقیق بیانگر این مطلب است که اندیشه مهدویت بر اصولی محکم چون توحید، امامت و عدل استوار است و مدرنیسم بر اساس مبانی؛انسان گرایی، سنت ستیزی، مادی گرایی، تجربه گرایی، لیبرالیسم استوار است و از دو روش عقل گرایی و علم گرایی بهره می برد. مبانی و روشهای مدرنیسم با گفتمان مهدویت متناقض است مدرنیسم به صورتهای مختلف بر گفتمان مهدویت تاثیر گذاشته از این تاثیرات می توان به انکار مقوله مهدویت، تحریف، تخریب، جایگزینی، پیدایش مدعیان دروغین مهدویت، توقیت،اشاره نمود.
Share/Save/Bookmark