امتیاز مثبت
۰
 
برگزاري جلسه دفاعيه پايان نامه كارشناسي ارشد در دانشكده علوم قرآني آمل
جلسه دفاع از پايان نامه قرآني در مقطع كارشناسي ارشد در دانشكده علوم قرآني آمل برگزار شد.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۵۱
کد مطلب: 9736
 
 
به گزارش ایحا، جلسه دفاعیه دانشجو سیده فاطمه قدیری نژاد رشته تفسیر قرآن مقطع ارشد با عنوان «بهداشت و سلامت روانی زن و ارتباط آن ازمنظر روانشناسی و آموزه های دینی و با محوریت سبک زندگی قرآنی» با راهنمایی دکتر سید معصوم حسینی و داوری دکترسید قاسم حسینی و مشاوره ی خانم کبری قاسمی در دانشکده علوم قرآنی آمل برگزار شد.
این پایان نامه با نمره ۱۷ و درجه خوب در دانشکده علوم قرآنی آمل پذیرفته شد.
در چکیده این پایان نامه آمده است:
توجه زن به‌عنوان نیمی از پیکره وجودی انسان و مکمل آن از ابعاد وجهات گوناگون حائز اهمیت می‌باشد البته نقش تربیتی زن اهمیت وی را دوچندان می کند؛ یکی از آن ابعاد، بهداشت و سلامت روانی زن و ارتباط آن با سبک زندگی قرآنی است، کشف و تحلیل این ارتباط و کاربست آن در زندگی فردی و اجتماعی می تواند بخش مهمی از آسیب ها و مشکلات مربوطه را زایل و مسیر کم هموار و ناهموار سلامت و توسعه انسانی را هموار نماید.
بدین منظور در این پایان نامه به دنبال تأمین و تضمین بهداشت و سلامت روانی زن از طریق شناسایی و کاربرد آموزه های قرآنی در زندگی فردی و اجتماعی هستیم.
نیل به چنین مقصودی را در چهار فصل مورد بررسی و مطالعه قرار دادیم. روش تحقیق به صورت ترکیبی کتابخانه ای، توصیفی، تحلیلی و مسأله محور می باشد، در فصل اول به کلیات و مفاهیم بنیادین در حوزه بهداشت و سلامت روانی زنان و نقش آنان به عنوان مادر، کلید تربیت انسان اشاره کردیم.
در فصل دوم در مورد بهداشت و سلامت روانی از منظر روان شناسی در حوزه بیماریها و اختلالات روانی، احساسات و افکار و توانایی انسان بر چیرگی آن پرداختیم و از مکاتب روانکاوی، انسان گرایی و رفتارگرایی در روان شناسی تعاریف و شواهدی را بیان کردیم تا راهها و شیوه های رسیدن به احساس خوشبختی، رضایتمندی و لذت بردن از زندگی را بشناسیم و در فصل سوم مؤلفه هایی چون ایمان، حجاب و عفاف، قناعت، نماز و راز و نیاز با خداوند، دعا و نیایش، توکل و توسل، توبه و رجاء، رضایت مندی، که در آرامش روحی و روانی انسان خصوصا زنان می تواند بسیار مؤثر و مفید واقع بشود مطرح شد.
در فصل چهارم، ارتباط و پیوستگی میان بهداشت و سلامت روانی زن با سبک زندگی قرآنی را مورد مداقه قرار دادیم. سبک زندگی مجموعه ای از باورها و ارزشهای نظام مند و یا از هم گسیخته اجتماعی با ترکیبی از الگوها و عناصر رفتاری است که به لحاظ آموزه های دینی تحت تأثیر اعتقادات، اخلاقیات و عبادت می‌باشد.
آغاز سبک زندگی بر مبنای آموزه‌های دینی می تواند از طریق اتکال و ارتباط با خدا به عنوان مهمترین اصل بهداشت و سلامت روان زن را تأمین و تضمین نماید. چرا که در بطن خود مفاهیم عمیقی همچون امید، پاداش، انگیزه‌ای قوی، مثبت نگری و بقای روحی را تضمین و تثبیت خواهد کرد.
Share/Save/Bookmark