امتیاز مثبت
۰
 
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه در دانشکده علوم قرآنی اصفهان
جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده علوم قرآنی اصفهان با موضوع «تأثیر محبت بر اثربخشی مطلوب فعالیت های فرهنگی ـ تربیتی شهر اصفهان با تکیه بر آموزه های اسلامی» برگزار شد.
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۵ تير ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۱۲
کد مطلب: 11014
 
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه در دانشکده علوم قرآنی اصفهان
 
به گزارش پایگاه قرآنی دانشگاهی ایحا از اصفهان، جلسه دفاع از پایان نامه قرآنی با موضوع «تأثیر محبت بر اثربخشی مطلوب فعالیت های فرهنگی ـ تربیتی شهر اصفهان با تکیه بر آموزه های اسلامی» با نگارش آقای محمدرضا یاری پور، دانشجوی رشته علوم قرآن مجید در مقطع کارشناسی ارشد دانشکده علوم قرآنی اصفهان با راهنمایی دکتر رضا سعادت نیا و داوری دکتر مصطفی ادیب در دانشکده علوم قرآنی اصفهان برگزار شد.
این پایان نامه در نهایت با نمره 17 پذیرفته شد.
در چکیده این پایان نامه آمده است:
پژوهش حاضر با عنوان «تأثیر محبت بر اثربخشی مطلوب فعالیت‌های فرهنگی‌ـ‌تربیتی شهر اصفهان با تکیه بر آموزه‌های اسلامی» در پی یافتن اثر محبت و مصادیق آن بر فعالیت‌های فرهنگی‌ ـ‌ تربیتی است.
در این پژوهش سعی بر آن است تا جایگاه و میزان تأثیر محبت بر موفقیت اهداف فرهنگی‌ ـ‌ تربیتی مورد تحقیق و پژوهش قرار گیرد.
این پژوهش با دو روش کتابخانه‌ای و میدانی جمع‌آوری شده و هدف از آن بهبود عملکرد مراکز فرهنگی‌ ـ‌ تربیتی به عنوان مراکز شاخص دینی در شهرهاست.
نتایج به‌دست آمده از این پژوهش حاکی از آن است که اولاً محبت نقشی بنیادین و بی‌بدیل در جذب و تثبیت جوانان و نوجوانان به مراکز فرهنگی و همچنین تأثیرپذیری آنان از آموزه‌ها و اهداف فرهنگی‌ ـ‌ تربیتی دارد. ثانیاً مراکز فرهنگی که در این پژوهش مورد تحقیق میدانی قرار گرفته اند در این بُعد، عملکرد قابل قبولی نداشته و دارای نواقصی هستند که نیاز به تقویت محبت در آن ها حس می‌شود. همچنین مخاطبان و مسئولان مراکز فرهنگی در بعد نظری محبت را به عنوان عامل اصلی حرکت های فرهنگی تأیید می‌کنند ولی محبت در بعد عملی مراکز فرهنگی نیاز به تقویت و تولید دارد.
Share/Save/Bookmark