امتیاز مثبت
۱
 
انتشار شماره اول دوفصلنامه علمی «شبهه پژوهی مطالعات قرآنی»
شماره اول دوفصلنامه علمی «شبهه پژوهی مطالعات قرآنی» با صاحب امتیازی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم و با همکاری دانشکده علوم قرآنی قم منتشر شد.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۷ شهريور ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۰۵
کد مطلب: 11159
 
انتشار شماره اول دوفصلنامه علمی «شبهه پژوهی مطالعات قرآنی»
 
به گزارش ایحا، شماره اول دوفصلنامه علمی «شبهه پژوهی مطالعات قرآنی» با صاحب امتیازی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم و با همکاری دانشکده علوم قرآنی قم منتشر شد.
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در نظر دارد دو شماره اول را پس از انتشار به کمیته علمی ارزیابی ارسال نماید و مستند به تبصره ۱ ماده ۳ آئین نامه، اعتبار رتبه علمی نشریه شامل شماره های ارزیابی شده و شمارگان بعد از آن می شود؛ بنابراین، مقاله های ارسالی در دو شماره ارزیابی نیز از تمامی امتیازات علمی پژوهشی بهره مند می شوند.
فرهیختگان گرامی جهت دریافت و ارسال مقالات به سایت نشریه به نشانی http://shobhe.quran.ac.ir/ مراجعه کنند.
Share/Save/Bookmark