امتیاز مثبت
۰
 
چاپ مقاله مشترک مدیرگروه و معاون آموزشی دانشکده علوم قرآنی بجنورد
مقاله بررسی سندی و متنی روایت( لاتجتمع امتی علی الضلاله) توسط مدیرگروه و معاون دانشکده علوم قرآنی بجنورد در فصلنامه علوم و حدیث منتشر شد.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۰۲
کد مطلب: 11249
 
چاپ مقاله مشترک مدیرگروه و معاون آموزشی دانشکده علوم قرآنی بجنورد
 
به گزارش ایحا از دانشکده علوم قرآنی بجنورد، مقاله مشترک دکتر علی آهنگ مدیر گروه دانشکده علوم قرآنی بجنورد با همکاری دکتر مهدی آریان فر معاون آموزشی دانشکده با عنوان بررسی سندی و متنی روایت (لاتجتمع امتی علی الضلاله) در فصلنامه علمی و پژوهشی علوم و حدیث شماره 2 تابستان 99 صفحه 100-73 منتشر شد.
Share/Save/Bookmark