امتیاز مثبت
۰
 
پایان نامه قرآنی در دانشکده علوم قرآنی اصفهان دفاع شد
جلسه دفاع از پایان نامه «بررسی رابطۀ دوسویه میان«حب و بغض» و «اندیشه و عمل» منافقین از منظر قرآن کریم» در دانشکده علوم قرآنی اصفهان برگزار شد.
تاریخ انتشار : شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۵۳
کد مطلب: 10060
 
پایان نامه قرآنی در دانشکده علوم قرآنی اصفهان دفاع شد
 
به گزارش پایگاه قرآنی دانشگاهی ایحا از اصفهان، جلسه دفاع از پایان نامه «بررسی رابطۀ دوسویه میان«حب و بغض» و «اندیشه و عمل» منافقین از منظر قرآن کریم» با نگارش خانم زهرا مستأجران گورتانی دانشجوی رشته علوم قرآنی در مقطع کارشناسی ارشد، با راهنمایی دکتر محمد محقق و داوری دکتر ابوالقاسم حسین دوست در دانشکده علوم قرآنی اصفهان برگزار شد.
این پایان نامه در نهایت با درجه قابل قبول پذیرفته شد.
چکیده این پایان نامه به شرح ذیل است:
به طور طبیعی اعمال اختیاری انسان در راستای جهت‌گیری حب و بغض وی می‌باشد؛ و منافقان از این قاعده‌ی طبیعی و فطری مستثنی نمی‌باشند و این در حالی است که حب و بغض منافقان با فطرت آن‌ها همسو و هماهنگ نمی‌باشد.
همچنین با توجه به ویژگی خاص منافقان در نفوذ کردن و ممزوج شدن در تار و پود مسلمانان با وجودی‌که اعتقاد و باور قلبی به خداوند ندارند و صرفاً برای رسیدن به اهداف و منافع مادی تظاهر به ایمان می‌کنند؛ در نتیجه پرداختن به این موضوع مهم و ضروری به نظر می‌رسد.
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه‌ی دوسویه میان «حب و بغض» و «اندیشه و عمل» منافقین به روش تحلیلی توصیفی با استفاده از ابزار کتابخانه‌ای، مکتوب و مجازی انجام شده‌است. نتیجه آن‌که با استناد به آیات قرآن کریم میان «حب و بغض» منافقان و «اندیشه و عمل» آن‌ها یک رابطه‌ی دوطرفه برقرار می‌باشد؛ به این صورت که اولاً محور دوستی و دشمنی منافقان محبت غیر خدا می‌باشد که آثار و نتایج آن در اندیشه و عمل آن‌ها منعکس می‌شود و ثانیاً گناهان و معاصی، افکار و خطورات ذهنی و فکری مذموم در ایجاد و عمیق‌تر شدن حب و بغض منافقان می‌تواند مؤثر واقع شود.
در این پژوهش در ابتدا به بررسی رابطه‌ی میان «حب و بغض» منافقین و فکر و اندیشه‌ی آن‌ها و سپس چگونگی رابطه‌ی میان حب و بغض منافقین و عمل آن‌ها نیز بررسی شده و در نهایت علل و عوامل مؤثر در شکل‌گیری «حب و بغض» منافقان با محوریت آیات قرآن کریم مورد بررسی قرار گرفته‌ است.
Share/Save/Bookmark