امتیاز مثبت
۰
 
دفاع از پايان نامه قرآني در خوی
جلسه دفاع از پایان نامه قرآنی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده علوم قرآنی خوی برگزار شد.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۱۸
کد مطلب: 8747
 
دفاع از پايان نامه قرآني در خوی
 
به گزارش پایگاه قرآنی-دانشگاهی ایحاء از خوی، جلسه دفاعیه خانم آمنه فتح الهی زنوز دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم قرآنی، تحت عنوان «معناشناسی توصیفی واژگان فعل و عمل در قرآن کریم» به راهنمایی دکتر عسگر بابازاده اقدم و داوری دکتر حسین خانی کلقای برگزار شد.

این پایان نامه در نهایت با نمره 17 و کسب درجه خوب به پایان رسید.

چکیده:
معناشناسی را تحقیق و مطالعه تحلیلی درباره کلمات کلیدی زبان تعریف می‌کنند. این دانش، مطالعه معانی و بررسی ارتباط میان واژه و معناست که از نیم قرن پیش مورد توجه قرار گرفته است. در معناشناسی توصیفی لایه‌های معنایی آیات ظاهر می‌گردد. از آنجا که واژه‌ها بازگوکننده منطوق و مفهوم آیات هستند، درک صحیح واژه‌ها موجب درک صحیح قرآن می‌شود. معناشناسی واژگان قرآن کریم از گذشته تاکنون جایگاه ویژه‌ای در میان پژوهشگران مسلمان و غیرمسلمان داشته است. از آن زمان تاکنون نیز، پیوسته پژوهش‌های فراوانی پیرامون واژگان قرآن ادامه یافته است. یکی از اصول مورد استفاده برای دست‌یابی به معانی واژگان قرآن کریم، اصل عدم ترادف می‌باشد. بنابراین، بسیار طبیعی است که مفسران و پژوهشگران قرآنی برای شناخت تفاوت معانی واژه‌ها، به کتب لغت و معجم‌های عربی و اشعار جاهلی و اسلامی مراجعه کرده، با دقت در تفاوت کاربردها، تفاوت معانی را استخراج کنند؛ ولی توجه به این نکته ضروری است که خود قرآن کریم منبعی بسیار غنی و معتبر برای شناخت دقیق معانی واژه‌هاست. از این رو، باید با جست و جوی موضوعی واژه‌ها در قرآن و مقایسه میان آنها با مترادف نماهایشان به شناخت معنای دقیق هر واژه و تمایز آن با واژه مترادفش دست یافت. این پژوهش به معناشناسی توصیفی دو واژه «فعل» و «عمل» مبادرت ورزیده است. روش این پژوهش توصیفی-تحلیلی می‌باشد؛ به این ترتیب که آیاتی که همراه این واژگان هستند با استفاده از تفاسیر مختلف مورد بررسی قرار گرفته و واژگان همنشین و جانشین آنان مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند و می‌توان به این نتیجه رسید که این دو واژه به ظاهر مترادف شامل وجوه معنایی متفاوتی هستند و خداوند متعال با آوردن این واژه‌ها هدف خاصّی داشته است. این پژوهش با مبنا قرار دادن عدم ترادف در قرآن و با استفاده از دیدگاه مفسران و واژه‌شناسان، کوشیده است تفاوت معنایی بین این دو لفظ در قرآن کریم و عدم به کار گرفتن یکی به جای آن دیگری را اثبات نماید.
کلیدواژه‌ها: قرآن کریم، معناشناسی توصیفی، فعل، عمل، اصل عدم ترادف.
Share/Save/Bookmark