امتیاز مثبت
۰
 
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشکده علوم قرآنی تهران
پایان نامه «نقد و بررسی طرحواره درمانی (شناخت درمانی) از دیدگاه مفسران و روان شناسان با تاکید بردیدگاه دکتر جفری یانگ» در دانشکده علوم قرآنی تهران دفاع شد.
تاریخ انتشار : شنبه ۴ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۳۳
کد مطلب: 9890
 
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشکده علوم قرآنی تهران
 
به گزارش پایگاه قرآنی دانشگاهی ایحا از تهران، جلسه دفاعیه دانشجو محترم میرحاج رشته تحصیلی علوم قرآنی مقطع کارشناسی ارشد با عنوان «نقد و بررسی طرحواره درمانی(شناخت درمانی) از دیدگاه مفسران و روانشناسان با تأکید بردیدگاه دکتر جفری یانگ» با راهنمایی دکتر علی محمدی آشنانی و داوری دکتر حمید حسن زاده در دانشکده علوم قرآنی تهران برگزار شد.
این پایان نامه با درجه خوب پذیرفته شد.
در بخشی از چکیده این پایان نامه آمده است:
پژوهش حاضر به نقد و بررسی طرحواره درمانی(شناخت درمانی) از دیدگاه مفسران و روانشناسان با تأکید بر دیدگاه دکتر جفری یانگ پرداخته است؛ که روش پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی و به صورت مقایسه ای می باشد. برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای شامل کتاب و مقالات و اسناد موجود در این زمینه استفاده شده است؛ یافته های پژوهش نشان می دهد که طرح واره‌ها، باورهای ناهشیار و ناسازگار درباره خودمان، دیگران و دنیا هستند که آنقدر برایمان واقعی و بدیهی اند که آن‌ها را واقعیت محض می‌پنداریم و افسار افکار و هیجانات و رفتارهای ما را در دست می‌گیرند و باعث آشفتگی و نارضایتی در روابط عاطفی و بین فردی و شغلی می‌شوند. همچنین برای درمان این باورها راهبردهای را ارائه داده است که شامل سه دسته شناختی، هیجانی و رفتاری تقسیم می شوند.
همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد که اغلب روند بهبود طرحواره دشوار و طولانی است و به سختی تغییر می کنند. چون عمیقا با باورهای فرد راجع به خوش و محیط پیرامونش گره خورده اند. طرحواره ها اغلب تمام چیزهایی هستند که فرد می داند و علی رغم آنکه ممکن است مخرب باشند برای فرد احساس ایمنی و پیش بینی پذیری به ارمغان می آورند. افراد در برابر از دست دادن طرحواره ها مقاومت می کنند. زیرا طرحواره ها هسته اصلی هویت آنها را تشکیل می دهند. دست کشیدن از طرحواره ها برای آنها ناگوار است. زیرا این کار به معنای صرف نظر کردن از دانشی است که فرد نسبت به خود و جهان دارد.
براساس نظریه طرحواره درمانی، در صورتی که یک یا چند تا از پنج نیاز هیجانی اصلی فرد در دوران کودکی به درستی تأمین نشود، طرحواره‌های ناسازگار اولیه در او شکل می‌گیرند. این نیازها عبارتند از: دلبستگی ایمن به دیگران(شامل نیاز به امنیت، ثبات، محبت و پذیرش)، خودگردانی، کفایت و هویت، آزادی در بیان نیازها و هیجان‌های سالم، خود انگیختگی و تفریح و محدودیتهای واقع‌بینانه و خویشتن‌داری.
بر این اساس می توان گفت که راه های درمان طرحواره متوان به دین و آموزه های دینی، خواندن قرآن و دعا؛ توبه؛ درمان از طریق اضداد اشاره کرد.
مهمترین سرفصل های این پایان نامه عبارتند از:
۱. مبانی نظری و تعریف متغیرهای پژوهش
۲. عوامل و فرایند شکل گیری طرحواره
۳. راه حل های درمان طرحواره ها
Share/Save/Bookmark