امتیاز مثبت
۰
 
برگزاري جلسه دفاعيه پايان نامه كارشناسي ارشد در دانشكده علوم قرآني آمل
جلسه دفاع از پايان نامه قرآني در مقطع كارشناسي ارشد در دانشكده علوم قرآني آمل برگزار گرديد.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۰۳
کد مطلب: 7532
 
برگزاري جلسه دفاعيه پايان نامه كارشناسي ارشد در دانشكده علوم قرآني آمل
 
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از آمل، جلسه دفاع از پایان نامه «بررسی موضوعات و اهداف سوره انعام از دیدگاه مفسران با محوریت نظریه هدفمندی سوره ها» با نگارش زهرا ترابیان دانشجوي رشته علوم قرآن مجید در مقطع کارشناسی ارشد و راهنمایی دکتر جواد فرامرزی و داوری دکتر سيد معصوم حسيني در دانشکده علوم قرآنی آمل برگزار شد.

در چکیده این پایان نامه آمده است:
«نظریه هدفمندی و وحدت موضوعی سوره های قرآن» امروزه یکی از مباحث مهم و تأثیرگذار علوم قرآنی شناخته می شود.از آنجاییکه بررسی موضوعات مورد بحث در هر سوره؛ مقدمه و پیش نیاز رسیدن به هدف آن سوره است، توجه مفسران به موضوعات سوره انعام به شیوه های متفاوتی صورت گرفته است؛ برخی خلاصه ای از مهمترین موضوعات سوره را به صورت کلی ارائه کردند؛ برخی دیگر آیات را بر اساس موضوع مشترک آنها توصیف کرده و عده ای نیز به ترسیم نمودار روی آوردند. سوره انعام دارای۵موضوع اصلی بر مبنای «دعوت به اصول سه گانه (توحید –معاد –نبوت )»،«مبارزه با شرک و پاسخگویی به شبهات»،«داستان حضرت ابراهیم (ع) و محاجه و مناظره او با ستاره پرستان»،«تبیین وظایف شرعی و محرمات دینی» و «تحلیل علمی-تفصیلی وصایای¬ده¬گانه» می باشد. «دعوت به توحید،ایمان به معاد و نبوت و مبارزه با شرک»، «مسئله تحریم تحمیلی یک سلسه مأکولات» و «پاسخ به شبهات کافران پیرامون رسالت پیامبر(ص)» برخی از مهمترین اهدافی هستند که مفسران به عنوان هدف سوره انعام ذکر کردندکه هریک از آنها به یک بعد از ابعاد مختلف سوره اشاره دارد. «مسائل اعتقادی( توحید-معاد-نبوت) و مبارزه با شرک و بت پرستی و هدایت انسان به سمت و سوق درست اندیشی» غرض نهایی سوره انعام از نگاه محقق میباشد.از مهمترین نقاط ضعف مفسران در بیان موضوعات و اهداف سوره نیز عدم تفکیک موضوعات اصلی و فرعی سوره و بی توجهی به همه جوانب آن در بیان هدف نهایی سورهبیان شده است .
کلید واژه¬ها: اهداف،موضوعات،تناسب آیات،مقاصد سور، تفسیر و مفسران،سوره انعام.

مهمترین سرفصل های این پایان نامه عبارتند از:
فصل اول :مفاهیم و مبانی نظری تحقیق
فصل دوم :موضوعات سوره انعام از دیدگاه مفسران
فصل سوم :اهداف سوره انعام از دیدگاه مفسران با محوریت هدفمندی سوره ها
فصل چهارم :بررسی نقاط قوت و ضعف موضوعات و اهداف سوره انعام از دیدگاه مفسران با محوریت هدفمندی سوره ها.

این پایان نامه در نهایت با نمره 18/25 و درجه بسيار خوب در دانشکده علوم قرآنی آمل پذیرفته شد.
Share/Save/Bookmark