امتیاز مثبت
۰
 
دفاع از پایان نامه قرآنی در دانشکده علوم قرآنی شیراز
پایان نامه «نقش قانون مداری در رشد و شکوفایی جامعه از منظر قرآن و سنت» در دانشکده علوم قرآنی شیراز دفاع شد.
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۰ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۵۷
کد مطلب: 9422
 
دفاع از پایان نامه قرآنی در دانشکده علوم قرآنی شیراز
 
به گزارش پایگاه قرآنی دانشگاهی ایحا، جلسه دفاع از پایان نامه «نقش قانون مداری در رشد و شکوفایی جامعه از منظر قرآن و سنت» با نگارش آقای وحید شفیعی سروستانی دانشجوی رشته تفسیر در مقطع کارشناسی ارشد با راهنمایی حجت الاسلام والمسلمین دکتر عبدالرسول هادیان و داوری دکتر محمدعلی همتی در دانشکده مطالعات تطبیقی قرآن شیراز برگزار و این پایان نامه در نهایت با نمره ۱۷ در دانشکده شیراز پذیرفته شد.
در چکیده این پایان نامه آمده است:
وجود قانون و هم چنین اجرای عادلانه آن نقش مهمی در رشد و شکوفایی جامعه دارد. دیدگاه قرآن و سنت، در پرتو حسن اجرای قانون و توجه به قانون مداری، عدالت، رفاه، نظم و رشد جامعه پدید می‏ آید و در این مسیر بایستی اصول برابری اجتماعی و مساوات همگان در برابر قانون، دادگری و عدالت، احترام به حقوق مردم، توجه به کرامت انسانی و آزادی و حریت وی مدنظر قرار گیرد.
با رعایت این اصول و موازین مربوطه، قانون الهی در جامعه گسترش می‏ یابد و احکام خدا اجرا می‏ شود در نتیجه رشد و شکوفایی جامعه را سبب خواهد شد. اما در این مسیر بایستی توجه نمود که در مقام قانونگذاری در یک جامعه، عقل انسان از دیدگاه اسلام صلاحیت کافی و وافی برای قانون گذاری ندارد و در واقع صلاحیت وضع قانون و صادر کردن امر و نهی استقلالی از آن خدای متعال است و از دیدگاه اسلامی هیچ کس در عرض او حق قانون گذاری ندارد.
همچنین بررسی ها نشان داد که از منظر قرآن و سنت، خداوند متعال در حوزه قانون و قانون گذاری در یک جامعه به اصول و مبانی، الزامات، موانع و چالش های پیش رو، جایگاه افراد و اهمیت نقش آنها در جامعه، دستورات و برنامه های تربیتی مرتبط توجه نموده است و می توان در تبیین الگوی نظام مند از قانون گرایی از منظر اسلام این گزارها را مورد توجه و عنایت قرار داد.
هدف از این تحقیق، بررسی مقوله قانون قانون گرایی از منظر قرآن و سنت است. با توجه به هدف مذکور این پژوهش با استراتژی پژوهش کیفی به دنبال پاسخگویی به این سؤالات است که از منظر قرآن و سنت قانون مداری چه نقشی در رشد و شکوفایی جامعه دارد؟ و قلمرو قانون و قانون گرایی در چه اموری است و قلمرو آن تا کجاست؟ روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات و داده ها از نوع کتابخانه ای است.
Share/Save/Bookmark