امتیاز مثبت
۰
 
نشست صمیمی ریاست دانشکده علوم قرآنی بجنورد با مدیرکل تامین اجتماعی استان خراسان شمالی
ریاست دانشکده بجنورد با مدیر کل تامین اجتماعی استان خراسان شمالی دیدار کرد.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۵۲
کد مطلب: 11368