امتیاز مثبت
۰
 
چاپ مقاله علمی عضو هیئت علمی دانشکده علوم قرآنی اصفهان در مجله مطالعات اسلامی معاصر
مقاله علمی عضو هیئت علمی دانشکده علوم قرآنی اصفهان در مجله مطالعات اسلامی معاصر چاپ شد.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۰۰
کد مطلب: 11468
 
چاپ مقاله علمی عضو هیئت علمی دانشکده علوم قرآنی اصفهان در مجله مطالعات اسلامی معاصر
 
به گزارش پایگاه قرآنی دانشگاهی ایحا از اصفهان، مقاله علمی عضو هیئت علمی دانشکده علوم قرآنی اصفهان در مجله مطالعات اسلامی معاصر وابسته به پردیس دانشگاه تهران چاپ شد.
مقاله انگلیسی با عنوان فارسی «مراد از سبب به عنوان راز ظفرمندی ذوالقرنین» با نگارش دکتر رضا سعادت نیا عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم و دکتر سید سعید میری عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی بهبهان در شماره دوم مجله مطالعات اسلای معاصر وابسته به پردیس دانشگاه تهران به چاپ رسید.
Share/Save/Bookmark