امتیاز مثبت
۰
 
برگزاری اولین جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی
اولین جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی در دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم برگزار شد.
تاریخ انتشار : شنبه ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۱۴
کد مطلب: 10883
 
 
به گزارش ایحا، اولین جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در سازمان مرکزی دانشگاه با بررسی موضوعات مربوط به آیین نامه و نشریات دانشگاه برگزار شد.
این کمیته ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﺸﺮﻳﺎﺕ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ فعالیت‌ها، ﻧﻬﺎﺩﻳﻨﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﻀﺎﻱ ﺁﺯﺍﺩﺍﻧﺪﻳﺸﻲ ﻧﻘﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ ﻭﮔﻮﻱ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﻭ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺣﻖ ﺁﺯﺍﺩﻱ ﺑﻴﺎﻥ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮ ﻣﻬﺎﺭﺗﻬﺎﻱ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎﺭﻱ ﻭﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺳﻄﺢ ﺩﺍﻧﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻴﺎﻥ، تشکیل شده و جلسات آن به صورت ماهانه برگزار خواهد شد.
مهمترین وظایف کمیته
مهمترین وظایف کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه عبارت از «نظارت بر عملکرد نشریات دانشگاهی»، «بررسی درخواست صدور و مجوز انتشار نشریات»، «رسیدگی به تخلفات و شکایات ناشی از عملکرد نشریات دانشگاهی»، «نظارت بر حسن اجرایی دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی» و «برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشی متقاضیان نشریات(اعم از صاحب امتیازی، مدیرمسئول و سردبیر نشریات)» است.
طبق دستور العمل اجرایی نشریات، دکتر حمید کمانکش(رییس کمیته)، حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا احمدی(دبیر جلسه)، دکتر علیرضا کاوند(عضو کمیته)، دکتر مهدی داوری(عضو کمیته)، دکتر سید کریم خوشنظر(عضو کمیته)، جناب آقای حسین شریف(عضو حقوقی کمیته) و جناب آقای مهدی محمودی(نماینده کمیته) اعضای کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه را تشکیل می‌دهند.
Share/Save/Bookmark