امتیاز مثبت
۱
 
پذیریش مقاله سرپرست دانشکده علوم قرآنی خوی در دوفصلنامه دانشگاه تربیت مدرس
مقاله سرپرست دانشکده علوم قرآنی خوی در دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس مورد پذیرش واقع شد.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۱۳
کد مطلب: 10900
 
پذیریش مقاله سرپرست دانشکده علوم قرآنی خوی در دوفصلنامه دانشگاه تربیت مدرس
 
به گزارش پایگاه قرآنی دانشگاهی ایحا از خوی، مقاله دکتر عسگر بابازاده اقدم، سرپرست دانشکده علوم قرآنی خوی، با عنوان «بررسی واژگانی ترجمه‌های حداد عادل، معزی، انصاریان در آیاتی از جزء 29 و 30 قرآن کریم -با تکیه برنظریه سطح معنایی- لغوی گارسس» در دوفصلنامه علمی پژوهشی «مطالعات ترجمه قرآن و حدیث» دانشگاه تربیت مدرس مورد پذیرش واقع شده و در این مجله چاپ و منتشر خواهد شد.
Share/Save/Bookmark